Reference

Česká národní banka

Česká národní banka

Úspěšně jsme realizovali projekt na vytvoření enterprise architektury SÚKL (včetně oblasti ePreskripce) za použití standardů TOGAF a ArchiMate. Zároveň jsme se podíleli na přípravě žádosti o posouzení Odboru hlavního architekta MV ČR pro systém eRecept s popsáním architektury systému a při využití sdílených služeb eGovernmentu.

Modrá pyramida

Modrá pyramida

Naším úkolem bylo vytvořit prostředek, který by kraji pomohl integrovat se na Jednotný identitní prostor veřejné správy (JIP) a základní registry. Kraj díky tomu mohl začít sdílet své ICT služby a komunikovat se svými příspěvkovými organizacemi.

Czech Point

Czech POINT

Navrhli jsme řadu agend a služeb. V rámci projektu jsme realizovali unikátní systém správy uživatelů známý pod názvem JIP/KAAS – Jednotný Identitní Prostor/Katalog Autentizačních a Autorizačních Služeb. Díky jednoznačné autentizaci a autorizaci každého uživatele jsme dosáhli nepopiratelné odpovědnosti uživatele. Projekt Czech POINT funguje bezproblémově již mnoho let!

Datové schrány

Datové schránky

Pro státem garantovanou elektronickou komunikaci s orgány veřejné moci prostřednictvím datové schránky jsme navrhli unikátní systém, zaručující vysoký stupeň bezpečnosti uživatelů i přenášených dat.

Czech POINT

Kdo by neznal systém Czech POINT? My jsme měli to štěstí, že jsme se podíleli na jeho vzniku. A po celou dobu jeho existence zajišťujeme jeho bezchybný provoz. Czech POINT je tak dostupný na více než sedmi tisících kontaktních místech všem občanům nejenom v Česku, ale i v zahraničí. Prostřednictvím rozhraní CzechPOINT@office je k dispozici rovněž všem úřadům České republiky.
V rámci tohoto projektu jsme navrhli a vytvořili jeho základní infrastrukturu a dodali mnoho agend a funkcionalit. Rovněž jsme zajistili centrální správu uživatelů – dnes známou jako Jednotný identitní prostor Czech POINTu a Katalog autentizačních a autorizačních služeb (JIP a KAAS). V minulém roce jsme úspěšně provedli kompletní přesun Centrály Czech POINT ze starého hardwaru na nový umístěný v novém datovém centru, a to vše v průběhu prodlouženého víkendu.

Informační systém datových schránek

S veřejnou správou dnes může každý komunikovat z pohodlí domova či kanceláře prostřednictvím datových schránek, které jsme spoluvytvářeli. Navrhli jsme řešení pro správu uživatelů a řízení jejich přístupu s použitím standardních technologií NetIQ a SUSE. Základ tvoří spolehlivý a dostatečně robustní operační systém SUSE Linux Enterprise Server. Pro správu uživatelů byl použit NetIQ Identity Manager, pro řízení jejich přístupu ISDS Access Gateway a pro monitorování přístupů NetIQ Sentinel. Architektura systému postavená z těchto komponent je tak dostatečně flexibilní a škálovatelná. Škálovatelnost přitom byla jedním z klíčových požadavků, protože v době návrhu a vývoje systému jsme neznali konečný počet uživatelů. Jeho odhady vycházely z počtu společností vedených v Obchodním rejstříku a z demografické křivky obyvatel Česka.

Moravskoslezský kraj

Poskytujeme technickou podporu a podílíme se na dalším rozvoji projektu Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS pro Moravskoslezský kraj. Projekt zajistil propojení klíčových informačních systémů kraje prostřednictvím jednotné sběrnice, vybudování centrální správy uživatelů, včetně propojení na sdílené služby eGovernmentu ČR, a kontrolu přístupu uživatelů k aplikacím úřadu.
V roce 2018 jsme úspěšně uskutečnili projekt Správy identit krajské korporace, který navázal na dříve dodané řešení a umožnil tak zákazníkovi efektivně využít dříve vložené investice do svých IT systémů. Kraj tak postupně zapojuje do svého řešení uživatele z jím zřizovaných organizací v rámci celého moravskoslezského regionu.

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Úspěšně jsme realizovali projekt na vytvoření enterprise architektury ústavu pro kontrolu léčiv (včetně oblasti ePreskripce) za použití standardů TOGAF a ArchiMate. Zároveň jsme se podíleli na přípravě žádosti o posouzení Odboru hlavního architekta Ministerstva vnitra ČR pro systém eRecept s popsáním architektury systému a při využití sdílených služeb eGovernmentu.

Český statistický úřad

Řadu let pomáháme s infrastrukturním softwarem úřadu. Poslední čtyři roky poskytujeme podporu pro správu uživatelů, kdy postupně integrujeme jednotlivé ICT systémy úřadu do centrální správy uživatelů.

Český telekomunikační úřad

Dlouhodobě se zákazníkem spolupracujeme na mnoha dílčích projektech, např. na napojení čtyř needitačních agendových informačních systémů na Informační systém základních registrů. Doplnit stávající infrastrukturu ČTÚ o novou komponentu „lokální jednotný identitní prostor“ (LJIP) a zajistit její nové funkcionality.

V rámci řešení bylo klíčové analyzovat požadavky napojených systémů z pohledu dat, které bylo potřeba mezi těmito systémy a LJIP synchronizovat a následně vyvinout integrační konektory pro jednotlivé systémy, které tuto synchronizaci v reálném čase zajistí. Autentizaci a přístup uživatelů k integrovaným aplikacím zajišťuje přístupová brána, kterou jsme realizovali pomocí dalšího produktu NEWPS.CZ – Access Gateway. Tato přístupová brána představuje centrální přístupový bod k aplikacím z pohledu uživatele a umožňuje řídit přístup pomocí konceptu vícefaktorové autentizace.

Systém LJIP je na ČTÚ aktivně využíván, v průběhu dosavadních 5 let produkčního provozu se systém dále rozvíjí. Doplňují se nové funkcionality a navyšuje se počet systémů, které jsou na řešení LJIP integrovány.

Česká národní banka

Výsledkem našich obchodních aktivit v bankovnictví bylo vítězství ve výběrovém řízení na vývoj a implementaci aplikace pro komunikaci Centrální evidence účtů s informačním systémem datových schránek. Náš tým se podílel na analýze jejích požadavků a dodal řešení, které nyní funguje ke spokojenosti ČNB. V rámci tohoto projektu jsme měli velkou výhodu v tom, že jsme jako jedni z dodavatelů systému datových schránek mohli svoje znalosti zužitkovat v rámci vývoje této specifické aplikace. Pro zákazníka také poskytujeme službu podpory, údržby a aktualizace dodaného řešení. Součástí služby je také poskytování analýz a návrhu řešení včetně konzultací souvisejících s rozvojem řešení.

Modrá pyramida stavební spořitelna

Modrá pyramida patří mezi společnost, které se specializují na poskytování úvěrů na bydlení, rekonstrukce bytového fondu, s koupí nebo výstavbou nemovitostí. Své služby poskytuje ve více než 200 poradenských centrech po celé republice, má 300 zaměstnanců a téměř 700 poradců. Na bezpečnost svých IT systémů a uživatelů klade společnost velké nároky. Jako partnera pro tuto oblast si Modrá pyramida vybrala naši společnost. Zákazníkovi jsme dodali systém pro řízení bezpečnostních událostí SIEM. Součástí služby je poskytování kompletní podpory, rozvoje a aktualizací nových verzí dodaného řešení. Nedílnou součástí našich služeb jsou konzultace v oblasti bezpečnosti, které souvisejí s aktuálními bezpečnostními riziky a také poradenství při řešení bezpečnostních událostí.

O2 IT Services

Jsme dlouhodobým technologickým dodavatelem O2 IT Services, dceřinné společnosti operátora O2 zaměřující se na informační technologie. Již v roce 2008 jsme pro ni navrhli a dodali řešení správy uživatelů a řízení přístupů Informačního systému datových schránek, včetně monitorovacího a auditovacího nástroje. Stejné zadání jsme řešili i při návrhu nového systému ISDS2018+. Naše řešení je dostatečně flexibilní a škálovatelné, takže systém může z pohledu uživatelů neustále růst.

Hospodářská komora - Právní elektronický systém

Právní elektronický systém (PES) je služba pro podnikatele a firmy, která má jasné poslání - je tu od toho, aby za ně jednoduše kontrolovala povinnosti, které pro ně vyplývají ze zákonů, vyhlášek, nařízení a dalších předpisů a snižoval tak jejich zatížení byrokracií. Rozhraní PES nabízí jednoduchou možnost sledovat všechny povinnosti daného podnikatele či firmy přehledně na jednom místě a včas ho upozornit, aby se na nic nezapomnělo. Ať už jde o to, kdy a co má zaplatit, kam a jak se přihlásit či jaký formulář poslat. To všechno za podnikatele a firmy PES ohlídá.
Nabízí také několik užitečných funkcí pro jednodušší organizaci práce - například přehledný kalendář, možnost delegace povinností na spolupracovníky, či užitečnou aplikaci do telefonu. Ve výsledku tak PES významným způsobem přispěje ke snížení zátěže, která je na podnikání kladena. Konec hodinám zoufalé snahy o orientaci v předpisech, konec zbyteč­ným výdajům na právní poradenství a konec pokutám. PES to má všechno pod kontrolou.

Poradna pro podnikatele

Našim příspěvkem pomoci druhým se stala v době pandemie COVID-19 Krizová poradna pro podnikatele, kterou jsme spustili v reakci na první vlnu pandemie v březnu 2020. Provozovatelem se stala Hospodářská komora.Všichni podnikatelé, kteří potřebovali poradit v souvislosti s COVID-19, vyhlášených podpůrných programech, záchranných balíčcích a případných dalších zvýhodněních pro podnikatele a podporu jejich podnikání, se mohli obrátit na Poradnu. Na dotazy odpovídali odborníci ze spolupracujících advokátních kanceláří. Poradna byla pro všechny podnikatele zdarma. Pro velký úspěch a pozitivní zpětnou vazbu ze strany podnikatelů se HK rozhodla v projektu pokračovat a po skončení krizové poradny spustila Poradnu pro podnikatele, ke které se na základě dohody připojilo i Hlavní město Praha. Jsme hrdi, že jako technologický partner HK ČR a HMP jsme mohli Poradnu realizovat a zajistit její provoz. Pomohla tisícům podnikatelů.