Rozvoj a provoz datových schránek

Veřejná správa

Rozvoj a provoz datových schránek

Datovým schránkám jsme pomohli, a nadále pomáháme, zajistit rozvoj i bezproblémový provoz, bez nutnosti odstávek systému při nasazování nových verzí aplikací.

Naše výzva

Zajištění rozvoje datových schránek na následujících pět let, a to bez odstávek systému při úpravách

Newps.cz je součástí skupiny firem zajišťujících provoz datových schránek. V roce 2021 se podařilo vyhrát veřejnou zakázku na podporu a rozvoj systému pro další pětileté období. A tak před námi stál nový úkol – připravit se na provoz systému s označením ISDS2023+. Hlavní výzvou tohoto projektu bylo zajištění tzv. bezodstávkového provozu. Až do konce roku 2022 byla v rámci provozu Informačního systému datových schránek nutná odstávka při každé významnější úpravě aplikace. Nyní ale zadavatel požadoval, aby se od ledna 2023 zajistil další provoz tak, aby nasazování nových verzí aplikace nevyžadovalo odstávky, a byl tak zajištěn nepřetržitý chod systému.

Cíl projektu
1. Umožnit nepřetžitý chod systému i při upravách jeho aplikací
2. Zajistit další rozvoj, podporu a bezproblémový provoz systému

Jak vypadala
implementace?

Požadavek na bezodstávkový provoz vzešel ze strany uživatelů a připojených informačních systémů, které jsou integrovány s ISDS pomocí webových služeb. Náš návrh vycházel ze zkušeností s technickou podporou systému v předchozích letech a zejména z doby implementace systému ISDS2018+. Již v této verzi jsme provedli úpravy, které umožňovaly integrovaným informačním systémům používání Autentizační služby a Odesílací brány ISDS s minimálními výpadky. Během většiny odstávek byly obě tyto služby dostupné, vyjma krátké doby několika minut na začátku odstávky.

1. Návrh a realizace nového řešení
Na základě získaných zkušeností jsme navrhli a realizovali nové řešení zajišťující celkový bezodstávkový provoz. Za vším stála práce celého týmu technického vývoje systému datových schránek – šlo totiž o zásadní úpravu dosavadní architektury systému ISDS. Co bylo ještě komplikovanější a zásadnější, bylo změnit dříve zaběhlé procesy, zejména tedy procesy během odstávky.

2. Zajištění bezodstávskového provozu
Bezodstávkový provoz znamená, že všechny instalace, aktualizace a nové verze musí být detailně naplánovány tak, aby v žádném případě nezpůsobily nedostupnost služeb ISDS. Pro nás to znamenalo, že vlastní instalace trvaly déle, uživatelům ISDS to ale naopak přineslo maximální komfort. 

Od začátku provozu ISDS2023+ (leden 2023) jsou již aktualizace prováděny bezodstávkovým způsobem. Díky pečlivé přípravě všech spolupracujících týmů, funguje provoz Informačního systému datových schránek bez problémů a bez víkendových odstávek, které dříve byly nutné. To ovšem neznamená, že procesy bezodstávkového provozu jsou navždy zafixovány. Na rozvoji a zlepšování neustále pracujeme, aby systém neomezovaly ani potenciální hrozby, které se v průběhu času objevují.

Bezpečně
nejlepší výsledky

Bezproblémový nepřetržitý provoz
O úspěchu celého projektu svědčí bezproblémový a nepřetržitý provoz datových srchánek od ledna 2023. Provoz funguje bez víkendových odstávek, které byly dříve nutné a v prvních třech měsících roku byly zřízeny skoro 2 miliony datových schránek. Kromě vlastního bezodstávkového provozu je dalším přínosem možnost využívání také Autentizační služby ISDS v nepřetržitém režimu.

Play IT safe.
Zkonzultujte s námi
vaši digitalizaci.

Sháníte partnera, který vás posune dál?
Ozvěte se nám!