O nás

Jsme ověřený expert na bezpečnou práci s osobními údaji
a citlivými informacemi v bankách, firmách a úřadech.

Více

Propojujeme finanční sféru,
podnikání a veřejnou správu

Udělejte své služby spolehlivější a bezpečnější. Jsme specialisté na odhalování slabých míst v digitálních procesech, orchestraci systémů a na zabezpečené přístupy. Jsme přední inovátoři v oblasti IT procesů s dlouholetou zkušeností. Jsme připraveni udělat vše pro maximální důvěru a pohodlí vašich zákazníků.

Nasloucháme potřebám
našich zákazníků

V oblasti konzultačních služeb nabízíme nejen připravené balíky řešení, ale také řešení šitá na míru na základě komunikace s našimi zákazníky a partnery. Jsme schopni pokrýt celý životní cyklus našich projektů a díky tomu nabídnout vše jako komplexní službu. Pomáháme klientům využívat jejich informační technologie k rozvoji jejich podnikání a rychlejší inovaci služeb a produktů.

Tolik uživatelů se každý den bezpečně přihlásí díky našim projektům
1 mil.

Naše
specializace

Správa uživatelů

Mějte své uživatele pod kontrolou. Identity Management navázaný na HR zajistí požadovanou míru bezpečnosti a uživatelům pouze jedno přihlašovací jméno a heslo pro přístup k aplikacím. Nenechte zodpovědnost za uživatele na svém administrátorovi. Netrapte své uživatele dalšími hesly.

Kontrola přístupů

Mějte pod kontrolou, kdo a kdy přistupuje k vašim datům. Hlídejte své aplikace na vstupu. Uživatel bez oprávnění nemá ve vašem kyberprostoru co dělat. Správně zvolený a implementovaný Access Management vám v tom pomůže.

Správa dat

Víte, kdo pracuje s vašimi dokumenty od okamžiku vzniku až po jeho skartaci? Kdo dokument otevřel, vytiskl, kopíroval nebo editoval? Elektronických dokumentů s právním účinkem přibývá. I pro ně musí platit pravidla bezpečného zacházení, stejně jako s listinnými originály.

Nemluví za nás dlouhé texty,
ale skvěle fungující projekty

Naše společnost patří k dodavatelům řešení eGovernmentu.
Podíleli jsme se na vybudování systému Czech POINT a Informačního systému datových schránek (ISDS). Vybudovali jsme lokální, jednotný identitní prostor pro Český telekomunikační úřad.

Czech POINT

Navrhli jsme řadu agend a služeb. V rámci projektu jsme realizovali unikátní systém správy uživatelů známý pod názvem JIP/KAAS – Jednotný Identitní Prostor/Katalog Autentizačních a Autorizačních Služeb. Díky jednoznačné autentizaci a autorizaci každého uživatele jsme dosáhli nepopiratelné odpovědnosti uživatele. Projekt Czech POINT funguje bezproblémově již 11 let!

Datové schránky

Pro státem garantovanou elektronickou komunikaci s orgány veřejné moci prostřednictvím datové schránky jsme navrhli unikátní systém, zaručující vysoký stupeň bezpečnosti uživatelů i přenášených dat.

SÚKL

Úspěšně jsme realizovali projekt na vytvoření enterprise architektury SÚKL (včetně oblasti ePreskripce) za použití standardů TOGAF a ArchiMate. Zároveň jsme se podíleli na přípravě žádosti o posouzení Odboru hlavního architekta MV ČR pro systém eRecept s popsáním architektury systému a při využití sdílených služeb eGovernmentu.

Moravskoslezský kraj

Naším úkolem bylo vytvořit prostředek, který by kraji pomohl integrovat se na Jednotný identitní prostor veřejné správy (JIP) a základní registry. Kraj díky tomu mohl začít sdílet své ICT služby a komunikovat se svými příspěvkovými organizacemi.

Stavíme na ověřených
technologiích

Certifikáty a odborné certifikace

  • ISO 10006:2003 (projektové řízení)
  • ISO/IEC 20000-1 (management poskytování IT služeb)
  • ISO/IEC 27001:2005 (bezpečnost informací)
  • BS 10012:09 (Data Protection – Personal Information Management System)
  • ČSN EN ISO 9001:2015 (management kvality)
  • ČSN EN ISO 14001:2015 (environmentální management)
  • Osvědčení NBÚ do stupně utajení Důvěrné
  • Micro Focus Premier Partner

NEWPS.CZ je součástí NEWPS Group,
jejímiž dalšími subjekty jsou také společnosti:

NEWPS.CZ
Máte dotaz?
Zavolejte nám!