Kdo jsme

Jsme specialisté na IT procesy, digitalizaci, ochranu dat a zabezpečené přístupy

Více

Nasloucháme potřebám našich zákazníků

V oblasti konzultačních služeb nabízíme nejen připravené balíky řešení, ale také řešení šitá na míru na základě komunikace s našimi zákazníky a partnery. Jsme schopni pokrýt celý životní cyklus našich projektů a díky tomu nabídnout vše jako komplexní službu. Ať už jde o spolehlivou ochranu v podobě identity management nebo bezpečnostní audit firmy, jsme připraveni udělat vše pro maximální důvěru a pohodlí vašich zákazníků.

Naše

Vize

Naší vizí je vytvářet řešení, která uživatelům informačních systémů usnadňují život.

Naše

Mise

Naší misí je být vedoucím dodavatelem produktů a služeb, které přinášejí nové uživatelské zážitky.

Naše

Strategie

Naší strategií je vyrábět, nabízet a propagovat taková řešení založená na IT, které zvyšují komfort, omezují námahu, snižují cenu a zkracují čas, který uživatel potřebuje k výkonu své agendy či práce.

Naše

Taktika

Naší taktikou je umožnit zákazníkům, aby se odprostili od závislosti na konkrétních technologických architekturách a platformách. Cílem je udržet si pozici tvůrce eGov systémů pro veřejnou správu a být spolehlivým dodavatelem napříč segmenty ekonomiky.

Naše historie

2001

Společnost NEWPS.CZ vyrostla z původně malé servisní organizace Novell Professional Services, jejímž hlavním úkolem byla podpora prodeje produktů Novell na území České republiky.

2009

V průběhu několika let se stala významným dodavatelem systémů českého eGovernmentu. Podílela se na projektech, jako je Czech POINT, Informační systém datových schránek, vnitřní integrace ICT systémů krajů a měst a mnoha dalších. Tyto projekty jsou dnes základními pilíři elektronizace veřejné správy. S nadsázkou lze tvrdit, že v České republice neexistuje úřad, který by nepoužíval řešení naší firmy.

2012

NEWPS.CZ, která je dnes součástí NEWPS Group, se také postupně stala partnerem mnoha významných mezinárodních i národních společností. Svá řešení staví na ověřených technologiích – MicroFocus, NetIQ, Software602, Microsoft, SUSE či Novell. Již několik let patří mezi TOP 100 ICT společností v Česku.

2020

Jsme stabilní technologický partner mnoha projektů a vyhledávaný expert zejména v oblasti Identity Managementu, řízení bezpečnostních informací a událostí a bezpečnostní analýzy. Držíme si nejen kvalitu, profesionalitu a inovační potenciál. Nechceme stát na místě. Posouváme naše zákazníky vpřed a řešíme jejich problémy dříve, než nastanou.

Stavíme na ověřených technologiích

Naše společnost patří k dodavatelům řešení eGovernmentu. Podíleli jsme se na vybudování systému Czech POINT a Informačního systému datových schránek (ISDS). Vybudovali jsme lokální jednotný identitní prostor pro Český telekomunikační úřad.

Klíčová partnerství

Certifikáty a odborné certifikace

  • ISO 10006:2017 (systém managementu kvality v projektech)
  • ISO/IEC 20000-1:2018 (systém managementu služeb)
  • ISO/IEC 27001:2013 (systém managementu bezpečnost informací)
  • ISO 45001:2018 (systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
  • BS 10012:09 (Data Protection – Personal Information Management System)
  • ISO 9001:2015 (systém managementu kvality)
  • ISO 14001:2015 (systém environmentálního managementu)
  • Osvědčení NBÚ do stupně utajení Důvěrné
  • Micro Focus Premier Partner
  • Člen Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR (AOBP)