Online přihláška do Hospodářské komory

Podnikatelský sektor

Online přihláška do Hospodářské komory

Pomohli jsme vytvořit uživatelsky přívětivé online přihlášky, které nahradily komplikované papírové procesy Hospodářské komory.

Naše výzva

Digitalizace a zefektivnění stávajících komplikovaných papírových procesů

Původní zadání spočívalo v navržení a implementaci řešení online přihlášky a digitalizaci stávajících procesů. Fakticky se jednalo o převedení papírové agendy kompletně do online prostředí, při kterém bylo nutné zohlednit jednotlivá specifika zákazníka.

Cíl projektu
1. Digitalizovat stávající komplikované papírové procesy
2. Vytvořit uživatelsky přívětivé řešení

Jak vypadala
implementace?

Projekt vznikl na základě potřeby zákazníka – bylo na čase nahradit zastaralou a poměrně komplikovanou papírovou přihlášku řešením, které bude pružnější, uživatelsky přívětivější, a které umožní i přihlášení online. Celý proces jsme začali jako vždy důkladnou analýzou, po které následoval návrh webového wizardu.

1. Analýza
Při samotné realizaci jsme kladli velký důraz na analýzu, bylo totiž nutné se vypořádat se všemi specifiky akvizičního procesu členů Hospodářské komory. Současně jsme trvali na tom, aby bylo naše řešení maximálně uživatelsky přívětivé a automatizované. 

2. Návrh webového wizardu
Po důkladné analýze jsme vytvořili návrh webového wizardu, který v několika málo krocích žadatele provedl přihlašovacím procesem. Veřejně dostupná data jsme využili v maximální možné míře, aby žadatel nemusel opisovat množství políček s údaji, které jsou již dostupné. Důležitý pro nás byl také důraz na uživatelský zážitek, práci s daty, automatizaci a rychlost celého procesu. Vyplnění přihlášky zpravidla netrvá déle než 2 minuty.

Bezpečně
nejlepší výsledky

Zvýšený zájem o členství
Vytvoření online přihlášky ČR bylo názornou ukázkou mimořádné flexibility a agility NEWPS.CZ. Naše řešení je plně funkční a také uživatelsky přívětivé – dokazuje to i skutečnost, že po prvních několika měsících od nasazení online přihlášky, se zvýšil zájem o členství téměř sedminásobně. Zákazníci mají nyní mnohem méně administrativy s procesováním a evidencí přihlášek a celý projekt ohodnotili jako úspěšný. V NEWPS.CZ i nadále pokračujeme na jeho rozvoji.

Reference od klienta

"Online přihláška do Hospodářské komory přinesla významnou pozitivní změnu v procesu individuálního přihlašování. Přechod do online prostředí výrazně zjednodušil a zefektivnil celý proces. Po spuštění této novinky jsme zaznamenali markantní nárůst počtu individuálních přihlášek, což jasně svědčí o vysoké uživatelské přívětivosti tohoto řešení. Navíc, dodání tohoto řešení bylo provedeno rychle a s vysokou kvalitou. Jsem velmi spokojena s touto inovací."

Ing. Michaela Kynkorová Ing. Michaela Kynkorová finanční ředitelka a zástupkyně tajemníka Hospodářské komory ČR

Play IT safe.
Zkonzultujte s námi
vaši digitalizaci.

Sháníte partnera, který vás posune dál?
Ozvěte se nám!