Systémy řízení bezpečnosti

Pomůžeme vám snížit rizika na nulu a doručíme vám způsob, jak spolehlivě řídit bezpečnost vašich informací.

Systémy řízení bezpečnosti.jpg

Jsme váš certifikovaný
expert na bezpečnost

Díky dlouholetým zkušenostem víme, jak nejlépe zajistit a řídit bezpečnost informací a integrovat ji do stávajícího systému řízení organizace. Disponujeme navíc nejen zkušenostmi, ale také významnou certifikací ISMS. Jejím cílem je aktivně řídit rizika, která pro organizaci vyplývají z využití informačních systémů a technologií a ze závislosti procesů na informacích. 

Dílčí výhody řešení

Mějte své uživatele
plně pod kontrolou

Umožníme vám efektivně monitorovat a vyhodnocovat chování svých uživatelů v rámci jejich práce s informačními systémy, a odhalovat tak podezřelé chování a jiné anomálie.

1 systemyrizeni.jpg

Řešení pro validaci
kybernetické bezpečnosti

Jedná se o softwarovou platformu, která propojuje tří kategorie produktů. Konkrétně jde o penetrační testování, vulnerability management a mitigation management. Nejedná se o žádnou simulaci, nýbrž reálnou komplexní validaci bezpečnosti. Tato platforma začíná tam, kde končí práce skenerů zranitelností. Každý krok, který toto řešení provádí, je detailně popsán a vysvětlen (namapování na MITRE, logbook). Výsledkem validace je detailní doporučení krok za krokem podle kritičnosti nálezů. Platforma používá aktuální hacking techniky, chová se tedy stejně jako etický hacker a má možnost porovnávání výsledků testů v průběhu času.

2ochrana.jpg

Vždy připraven,
nikdy překvapen

Nenechte se překvapit nečekanými hrozbami či útoky na váš informační systém. V našem portfoliu máme produkty a řešení, která umožňují efektivně minimalizovat náklady na ochranu informačních systémů před pokročilými hrozbami. Tyto systémy vám pomohou sledovat události v IT systémech, detekovat podezřelé chování a generovat relevantní informace o událostech, kterým je potřeba z pohledu bezpečnosti věnovat zvýšenou pozornost.

2 systemyrizeni.jpg

Parametry řešení

Léta praxe nás naučila stavět na následujících principech, díky kterým zavedeme pořádek i v těch nejkomplexnějších systémech.

Bezpečnostní analýza

Vaše data detailně prozkoumáme
a zpracujeme do nejlepšího možného návrhu řešení. Bezpečnostní analýza je důležitou součástí každého projektu.

Samoučící nástroj systému

Náš nástroj monitoruje, co se ve vašich systémech děje. Učí se, jaké chování je normální a jaké naopak ne – díky tomu zná brzy váš prostor zcela dokonale a spolehlivě odhaluje abnormální jevy.

Detekce abnormálních jevů

Systém v reálném čase agreguje a vyhodnocuje data a upozorňuje operátory service desku. Systém zároveň sám reaguje na nestandardní události, na které odpovídá podle přednastavených pravidel.

Zaškolení zaměstnanců

Řešení pro vás implementujeme on premise a zároveň provedeme zaškolení vašich pracovníků, kteří budou operátory service desku.


Investice, která se vrací

Našim zákazníkům umožníme zvýšit produktivitu zaměstnanců až o 50% s využitím přístupové brány DRAM, kdy uživatelé mohou pohodlně, rychle a bezpečně přistupovat k firemním aplikací odkudkoli a z libovolného zařízení.

Zvýšení produktivity
50%


Co o nás říkají klienti

Reference

Play IT safe.
Zkonzultujte s námi
vaši digitalizaci.

Sháníte partnera, který vás posune dál?
Ozvěte se nám!