Průmysl 4.0 je často diskutovaným tématem. Jak do něj ovšem zapadají informační a komunikační technologie? Z pohledu posunu ostatních odvětví jistě, ale oblast ICT je přece také průmyslem sama o sobě, byť mnozí tvrdí opak. Zaměstnává tisíce lidí a vytváří nové hodnoty. Kde bychom byli bez počítačů? Samotný ICT průmysl však nepotřebuje vládní verzi 4.0. Je totiž mnohem dynamičtější, nelze ho svázat nějakou verzí. To bychom ho zadusili a okolní svět by nám utekl. ICT je důležitým nástrojem pro ostatní, nejenom průmyslové obory, aby se posunuly ze stávajícího stavu do kýžené verze 4.0.

Vezměme si třeba naše zdravotnictví. Jak využívá ICT? Pohybujeme se zde od sofistikovaných ICT systémů až po katastrofální stav absolutní ignorance použití něčeho nového. Máme skvělá zdravotnická pracoviště prošpikovaná výpočetní technikou, dokonce robotizované operační sály. Na druhou stranu máme řadu špitálů, kde se mnoho procesů vede pořád na papíře, od žádanek po zdravotní dokumentaci.