Czech POINT dosáhl milníku 33 milionů výpisů

Téměř na den přesně k datu 17. výročí provozu systému Czech POINT byl vydán výpis s pořadovým číslem 33 milionů. Stalo se tak na kontaktním místě veřejné správy obce Zubří a jubilejním výpisem byl výpis z Rejstříku trestů.

Zpět

Dnes to bereme jako samozřejmost, že stačí zajít na kterékoliv kontaktní místo veřejné správy Czech POINT a využít některou z poskytovaných služeb. Nejčastěji se jedná o výpisy z informačních systémů veřejné správy. V poslední době se těší velkému zájmu autorizovaná konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby. Nesmíme ale zapomínat ani na podpůrné služby pro Informační systém datových schránek. Nepostradatelné jsou při obnově hesla pro přístup do datové schránky.

 Czech POINT tak neslouží pouze obyvatelům, kteří sami nezvládají on-line komunikaci se státem, ale i těm digitálně dovedným, jako most mezi papírovým a digitálním světem. Zajišťuje rovněž řadu služeb pro Portál občana. Ostatně statistky i letos ukazují znatelný nárůst využití těchto služeb. S nástupem další digitalizace procesů veřejné správy přinese i Czech POINT řadu nových služeb, které tak udrží dostatečný komfort i pro občany, kteří to prostě on-line nezvládnou.

 V NEWPS.CZ si velmi vážíme toho, že můžeme zajišťovat správu, podporu a údržbu systému Czech POINT prakticky po celou dobu jeho existence. Stáli jsme u systému od jeho zrodu, sami jsme zajistili mnoho nových agend a na implementaci dalších jsme se podíleli. Za dobu provozu evidujeme nedostupnost systému kumulovaně jen přibližně dvě hodiny, což je za 17 let skutečně dobrá vizitka naší práce. V České republice přitom není žádná tak rozsáhlá síť, jakou nabízí Czech POINT.

 Občané přitom ani netuší, že síť kontaktních míst je pouhou špičkou „pomyslného ledovce“. Služby kontaktních míst představují pouze menší část systému. Mnohem větší nabídka služeb je běžnému občanovi ukryta, slouží pro potřeby úřadů veřejné správy při výkonu jejich činností. Jsou to například ohlašovny, matriční agendy, přístup k datům základních registrů, nebo konverze z moci úřední. Významnou roli hraje Czech POINT i při autentizaci uživatelů napříč celou veřejnou správou prostřednictvím služeb JIP/KAAS.