Czech POINT očekává rekordní rok a hlásí dosažení milníku 32 milionu pořízených výpisů

Praha, 1. listopadu 2023 – Včera byl systémem Czech POINT vydán výpis s pořadovým číslem 32 milionů. Stalo se tak na pracovišti advokátní kanceláře v Jirnech a jubilejním výstupem byla autorizovaná konverze z listinné do elektronické podoby. První český eGovernmentový projekt zároveň očekává další rekordní rok – loni si občané přes systém Czech POINT pořídili přes 2,52 milionu výpisů a letos by číslo mělo být ještě vyšší. Výrazný je trend rostoucího zájmu o elektronickou komunikaci – zatímco loňská čísla podpořila možnost podávání žádostí o mimořádný příspěvek na dítě, letos výrazně roste počet žádostí o zřízení datové schránky i převod listinných dokumentů do elektronické podoby. Vyplývá to ze statistik systému, který pro Digitální a informační agenturu provozuje společnost NEWPS.CZ.

Zpět

„Oblíbenost využívání kontaktních míst veřejné správy Czech POINT stále roste. I přes postupující digitalizaci procesů veřejné správy má tento systém své nezastupitelné místo,“ říká Martin Řehořek, ředitel NEWPS.CZ. Ten stál u projektu Czech POINT a jeho implementace od samého počátku a je jednatelem společnosti NEWPS.CZ, která Czech POINT provozuje již od roku 2008, tedy téměř po celou dobu jeho existence.

 „Statistiky ukazují jednoznačný trend stále rostoucího zájmu občanů o elektronickou komunikaci se státem a úřady. Svědčí o tom nejen rekordní počty žádostí o zřízení datové schránky na kontaktních místech veřejné správy. Naprosto zřetelně je dlouhodobý trend digitalizace vidět u ověřené konverze dokumentů. Neustále klesá počet konverzí z elektronické do listinné podoby a zároveň roste počet konverzí opačným směrem, tedy z listinné do elektronické podoby. Mnoho žádostí lze totiž dnes vyřídit on-line, ať už prostřednictvím formulářů, nebo jednoduše datovou zprávou. Občané si na to postupně zvykají – také statistika používání agend Czech POINT je toho jasným důkazem,“ doplňuje Martin Řehořek z NEWPS.CZ.

 Projekt Czech POINT představuje garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho univerzálního místa, kde je možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi nebo dát podání pro zahájení řízení správních orgánů. Czech POINT tak přináší značné ulehčení komunikace se státem, protože umožňuje využívat údaje ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany. V současné době má Czech POINT přes 7300 poboček na obecních úřadech, poštách, u notářů, v kancelářích Hospodářské komory, ale i na více než 100 zastupitelských úřadech v zahraničí. Každoročně si přes tento systém občané pořídí přes dva miliony výpisů.