Vystoupili jsme na akci Bezpečná identita v roce 2024

Ředitel NEWPS.CZ Martin Řehořek vystoupil v červnu na konferenci Bezpečná identita v roce 2024, kterou pořádala firma BCV solutions, developer platformy IdStory. Tématem akce byly novinky v rámci kyberbezpečnosti v organizacích, které si přišly poslechnout desítky zájemců jak z veřejné správy, tak komerčních firem.

Zpět

Martin Řehořek ve své prezentaci nastínil svůj pohled na bezpečnou identitu, další prezentace se věnovaly například změnám požadavků zákazníků na identity management, právním aspektům IT dodavatelských smluv, nebo případové studii o úspěšné realizaci migrace identity manageru v TV Nova.