Případová studie ve zkratce: SÚKL – ENTERPRISE ARCHITEKTURA

Společnost NEWPS.CZ úspěšně zrealizovala projekt „Vytvoření enterprise architektury SÚKL a pro oblast ePreskripce za použití standardů TOGAF a ArchiMate“. Zároveň probíhala spolupráce na přípravě žádosti o posouzení Odboru hlavního architekta MV ČR (dále OHA) pro systém eRecept.

Zadání: Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) vypsal v prosinci veřejnou zakázku „Služby analytické podpory při tvorbě Enterprise architektury SúKL“. Cílem této zakázky bylo vytvořit:

  • metodiku řízení enterprise architektury SÚKL
  • přehledovou enterprise architekturu SÚKL pro současný stav
  • detailní enterprise architekturu pro oblast ePreskripce pro současný a cílový stav
  • rozdílovou analýzu a realizační projekt pro dosažení cílového stavu pro oblast ePreskripce

Enterprise architektura měla být popsána pomocí modelovacího jazyka ArchiMate a podle principů architektonického rámce TOGAF. Diagramy měly být vytvořeny v nástroji Enterprise architekt. Cílem tedy nebylo pouze popsat enterprise architekturu současného stavu, ale navrhnout novou podobu systému eRecept pro uchování elektronických receptů a implementační harmonogram pro dosažení cílového stavu.

Projekt: V rámci projektu byly zadavateli formou prezentace představeny standardy TOGAF a ArchiMate. Nejprve byla vytvořena metodika řízení enterprise architektury SÚKL, která reflektovala doporučené postupy podle TOGAF. Dále byly vytvořeny modely enterprise architektury současného stavu SÚKL a oblasti ePreskripce na základě podkladů od SÚKL. Tyto modely zahrnovaly:

  • aktéry
  • procesy
  • informační systémy
  • datové objekty
  • hardware a síťovou infrastrukturu

Následovala příprava enterprise architektury pro cílový stav v oblasti ePreskripce. Byl vytvořen komplexní návrh budoucí podoby systému eRecept pro uložení elektronických receptů, který byl rozdělen do několika tranzitivních (přechodových) architektur. V návrhu bylo počítáno s přístupem pacientů do systému a s napojením na existující i chystané informační systémy veřejné správy (základní registry, JIP/KAAS Czech POINT, ISDS, ale třeba také chystané zdravotnické registry). Byl vytvořen dokument s rozdílovou analýzou, který popisoval nové a změněné architektonické bloky cílového stavu v oblasti ePreskripce. Z něj následně vycházel dokument Realizační projekt, který popisoval konkrétní způsob dosažení cílového stavu v oblasti ePreskripce navržením konkrétních implementačních projektů. Projekt byl ukončen odevzdáním finálních verzí všech dokumentů a odprezentováním vytvořených modelů enterprise architektury.

Žádost o posouzení OHA

Paralelně s projektem návrhu enterprise architektury spolupracovala firma NEWPS.CZ se SÚKL na vyplnění žádosti o posouzení odborem hlavního architekta MVČR (OHA) pro systém eRecept. V této žádosti bylo zapotřebí popsat enterprise architekturu systému eRecept, využití sdílených služeb eGovernmentu, ekonomické parametry a další. Podkladem pro vyplnění žádosti byly právě výstupy z projektu návrhu enterprise architektury. Výsledkem byla podrobně a komplexně vyplněná žádost OHA, ekonomické parametry a další. Podkladem pro vyplnění žádosti byly právě výstupy z projektu návrhu enterprise architektury. Výsledkem byla podrobně a komplexně vyplněná žádost OHA, jejíž kvalitu ocenil i odbor OHA jejím zveřejněním jako vzorové vyplněné žádosti na svých stránkách.

Ocenění

Projekt „Služby analytické podpory při tvorbě Enterprise architektury SÚKL“ byl přihlášen do soutěže Egovernment The Best 2016, kde se umístil na výborném druhém místě.

Autor příspěvku: Ing. Martin Šlancar mslancar(@)newps.cz

Další články

Sociální sítě jako zdroj uživatelských dat pro kyberzločince
Více
Na rojení kyberútočníků začínají být odpovědí „myslící“ stroje
Více

Zpět na výpis novinek