Recept na elektronické volby z přísad voleb papírových

Volby tu musí být i pro lidi v karanténě. Zavedení možnosti odevzdat hlas elektronicky není zdaleka tak složité a pochybné, jak tvrdí kritici. Stačí neměnit roli staťáku a okrskových volebních komisí, píše ve svém článku šéf NEWPS Aleš Kučera.

Rychle se blíží podzimní senátní a krajské volby, zároveň stoupají počty nakažených koronavirem. Veřejnou debatu rozvířila otázka, zda a jak budou hlasovat ti, které doma uvězní karanténa. Jednou z přetřásaných odpovědí se staly elektronické volby. Mají své zastánce i zarputilé kritiky. Pojďme si nejprve ujasnit společenské zadání: jak umožnit odevzdání hlasu lidem, kteří volit chtějí, ale nemohou se dostavit do volební místnosti nejen kvůli koronavirové karanténě, ale i z různých dalších důvodů – museli narychlo odjet z místa bydliště a nestihli si vyřídit volební průkaz, dlouhodobě pobývají v cizině a nemají v dosahu ambasádu.

Řešením jsou volby s možností odevzdat hlas elektronicky. Samozřejmě se ozývají výhrady, že hlasování po internetu mohou napadnout hackeři, nebo že ho zmanipuluje ten, kdo ovládá příslušný informační systém. Proti vnějšímu útoku se lze bránit efektivně řadou způsobů, počínaje vyhrazeným datovým okruhem. Daleko větší nebezpečí představuje zásah zevnitř. 

Na tomto místě je vhodné shrnout, jak probíhají volby dnes. V Česku je zhruba 15500 volebních místností, v nichž volební komise dohlížejí na hlasování a odškrtávají na papírových seznamech, kdo z příslušného volebního okrsku již odvolil. Když volby skončí, vysypou se všechny hlasovací urny, spočítají se hlasy a sepíše protokol o výsledcích, který členové komise podepíší. Zástupci komise pak odjedou na jedno z 500 sběrných míst Českého statistického úřadu, kde výsledky v listinné i elektronické podobě odevzdají. Statistici je nahrají a odešlou zabezpečeným způsobem do centrály, která pak sčítá celkové skóre voleb.Funguje to tak už tři dekády a nikdo s tím nemá problém.

Takže pokud se 30 let neobáváme, že nám volby zfalšuje statistický úřad, postavme i elektronickou variantu odevzdání hlasu na něm. S tím, že vše co nejvíce přiblížíme stávající praxi. To zejména znamená, že se v celém procesu nesmí vynechat či změnit role okrskové volební komise. Vytvořme systém, kdy elektronicky odevzdané hlasy z volebního okrsku dorazí na to samé místo, jako přenosné urny, tedy právě k volební komisi. Její předseda po skončení voleb pomocí přístupových údajů vstoupí na přiděleném počítači do příslušného systému. Na obrazovce na něj bude svítit pouze protokol o počtu elektronických hlasů a jediné tlačítko, které mu umožní vytisknout všechny tyto hlasy na papír. Následně se promíchají s hlasovacími lístky z místních i přenosných uren. Je naprosto klíčové, aby neexistoval přehled, jak dopadlo elektronické a jak papírové hlasování. Pak vše pokračuje dosavadní standardní cestou.

Zůstávají už jen záležitosti na samém počátku volebního procesu. Vezměme je bod po bodu:

Na počítači není plenta. Když se volič přihlásí do aplikace, která po internetu dodá jeho hlas okrskové volební komisi, právě za tu plentu vstoupil. A že mu někdo kouká přes rameno? Ale problém „family votingu“, kdy na sebe členové rodiny vyvíjejí nátlak, koho volit, přece existuje i u papírových voleb.

Volič nemusí volit sám, ale může to udělat někdo jiný, kdo získal jeho přístupové údaje. Pak si ale musíme přiznat, že pokud nevěříme takovým věcem, nevěříme ani tomu, že lidé sami ovládají své elektronické bankovnictví. Navržené řešení musíme posuzovat podle toho, jestli snižuje bezpečnost oproti listinnému procesu. Pokud ne, je vše v pořádku.

Volič může mít obavy, že jeho hlas někdo zmanipuloval na elektronické cestě. Ale lze přeci bez problémů naprogramovat, že dotyčný dostane otisk svého odeslaného hlasu. 

Nejde proud, vypadl internet nebo se pokazil počítač. Ano a já jako občan této země dám celé volby k Ústavnímu soudu, protože jsem se nemohl zúčastnit. Ale když jdu do volební místnosti a cestou si zlomím nohu, tak to také dám k soudu?

Ve 14 hodin na konci voleb, se člen komise musí podívat, jestli před volební místností není fronta. Pokud je, tak i poslední v řadě má právo volit. Jak ale vypadá fronta před elektronickou volební místností? To je samozřejmě také řešitelné. Lidé, kteří se přihlásí do systému nejpozději v čas konce voleb, mohou odvolit, i když jim to bude trvat třeba další hodinu.

Vše výše zmíněné je v zásadě jednoduché. Pak je ještě třeba naučit asi tak 30 tisíc lidí z volebních okrskových komisí (předsedu a jako náhradníka místopředsedu), aby si dokázali vyzvednout přihlašovací údaje, správně je opsat, zmáčknout tlačítko a přihlásit se do elektronického hlasovacího systému kvůli vytištění odevzdaných hlasů. Tohle není jednoduché. 

Ing. Aleš Kučera
předseda představenstva
NEWPS HOLDING SE

 

Najdete nás i na LinkedIN nebo Facebooku.
 

elektronické formuláře pro komunikaci (nejen) s úřady - zdarma, rychle, z bezpečí domova

povinnosti podnikatelů na jedno místě a přehledně

 

 

Další články

NEWPS.CZ PARTNEREM ŽEBŘÍKU
Více
„Cloudná“ hesla
Více

Zpět na výpis novinek