Finanční sektor

Jsme ověřený expert na propojování bank se státní správou.
Bezpečnost dat, osobních údajů, dokumentů a informací je pro nás prioritou.

Více

Staňte se bankou,
po které všichni touží

Dopřejte svým klientům nečekaný komfort. Umožněte jim získávat prostřednictvím vašich služeb všechny informace, které nabízí systém Czech POINT. A nemusíte přitom končit u ověřených výpisů nebo autorizované konverze dokumentů. Poradíme vám, jak na podání daňových přiznání, vyřízení poplatků za domácí mazlíčky anebo za odvoz odpadků. To vše a mnohem více může nabídnout i vaše banka. Rychle, snadno a z jednoho místa. Vždy na základě bezpečnostního auditu a s přehledným data management systémem.

Nové možnosti
pro vaše klienty

Dokážeme obohatit vaše stávající klientské rozhraní o mnoho služeb, včetně propojení na eGovernment služby státní správy. Vaši klienti tedy budou moci využívat výhod služeb Czech POINT nebo ISDS, včetně doplňkových služeb. Kontakt a nabídku služeb státní správy tak budou mít ve vašem rozhraní. Budou si moci vyřizovat elektronicky své životní situace i se samosprávou. Samozřejmostí je péče o bezpečnost dokumentů klientů, včetně jejich elektronické podoby. Své dokumenty mohou bezpečně uložit do digitálního trezoru se zajištěním jejich digitální kontinuity. Díky univerzálnímu API je možné vaši konfiguraci propojit na další systémy.

Ikona banky

Banka

Vše z jednoho místa
elektronicky nebo osobně

Ikona API

Univerzální rozhraní

Snadné propojení našich aplikací s vašimi stávajícími bankovními aplikacemi

Ikona pro podnikatelský portál

Podnikatelský portál

Modul určený všem firmám a podnikatelům řešící jejich zákonné povinnosti vůči státu

Logo Czech Point

BANKOVNÍ Czech POINT

Modul umožňující bance nabídnout řadu nových služeb svým stávajícím a novým klientům

Ikona psa pro elektronickou komunikaci

Elektronická komunikace se samosprávou

Modul reší platby samosprávných poplatků přes platební bránu banky

Ikona pro elektronické platby

Platby elektronického bankovnictví

Modul umožňující e-platbu, online komunikaci s úřady a evidující historii transakcí

Ikona pro dokumenty a data

Dokumenty a data

Bezpečné uložení a převod papírových dokumentů na digitální a zpět

prev
next

Integrovat tyto funkce lze jako celek,
či využít jednotlivé komponenty

Bankovní
Czech POINT

Řešení umožní obsloužit klienta z jednoho místa a poskytnout mu ucelenou sadu služeb. Klient tak nemusí opustit prostory banky kvůli papírovým potvrzením ze strany státu. Díky tomuto řešení také můžete provádět konverzi dokumentů z elektronické do papírové podoby a naopak. Součástí řešení je bezpečný systém komunikace a datový trezor. Výhody pro klienta jsou zřejmé, banka díky těmto službám může oslovit nové zákazníky s nabídkou nových služeb.

SmartCities
a elektronické podání

Modul pro Chytrá města pomáhá organizacím, městům, obcím nabídnout svým občanům i návštěvníkům zprostředkovat služby z jednoho místa kompletně elektronicky. Řešení umožňuje podání k řešení různých životních situací, např. elektronická podání, různé agendy správních řízení, oznámení o záborech a další. Nezbytnou součástí jsou interaktivní formuláře pro předpis a úhradu samosprávních poplatků včetně historie plateb.

Bankovní portál
pro podnikatele

Nástroj, pomocí kterého si podnikatel může vytvořit vlastní pracovní plochu podle toho, jaké informace jsou pro něj potřebné ve vztahu k příslušné roli, jakou právě ve firmě nebo organizaci vykonává. Může se např. jednat o společníka společnosti s ručením omezeným nebo předsedu představenstva akciové společnosti. Každému se zobrazí pouze ta sada činností, úkonů a informací, které jsou určeny přesně pro něj a jsou zaznamenány do kalendáře.

Reference

Česká národní banka

Česká národní banka

Úspěšně jsme realizovali projekt na vytvoření enterprise architektury SÚKL (včetně oblasti ePreskripce) za použití standardů TOGAF a ArchiMate. Zároveň jsme se podíleli na přípravě žádosti o posouzení Odboru hlavního architekta MV ČR pro systém eRecept s popsáním architektury systému a při využití sdílených služeb eGovernmentu.

Modrá pyramida

Modrá pyramida

Naším úkolem bylo vytvořit prostředek, který by kraji pomohl integrovat se na Jednotný identitní prostor veřejné správy (JIP) a základní registry. Kraj díky tomu mohl začít sdílet své ICT služby a komunikovat se svými příspěvkovými organizacemi.

Czech Point

Czech POINT

Navrhli jsme řadu agend a služeb. V rámci projektu jsme realizovali unikátní systém správy uživatelů známý pod názvem JIP/KAAS – Jednotný Identitní Prostor/Katalog Autentizačních a Autorizačních Služeb. Díky jednoznačné autentizaci a autorizaci každého uživatele jsme dosáhli nepopiratelné odpovědnosti uživatele. Projekt Czech POINT funguje bezproblémově již mnoho let!

Datové schrány

Datové schránky

Pro státem garantovanou elektronickou komunikaci s orgány veřejné moci prostřednictvím datové schránky jsme navrhli unikátní systém, zaručující vysoký stupeň bezpečnosti uživatelů i přenášených dat.

Kontaktujte nás

Jsme specialisté na IT procesy, digitalizaci, ochranu dat a zabezpečené přístupy