Czech POINT: Mimořádný příspěvek na dítě

Veřejná správa

Czech POINT: Mimořádný příspěvek na dítě

V úzké spolupráci s partnerem Software602 jsme pomohli zajistit příjem žádosti o mimořádný příspěvek pro dítě na kontaktních místech veřejné správy Czech POINT.

Naše výzva

Zajištění příjmu žádosti o mimořádný příspěvek pro dítě

V roce 2022 bylo rozhodnuto o vyplacení mimořádného příspěvku na dítě. Pro digitálně zdatné občany připravilo MPSV elektronický formulář na svém portálu. Bylo ale nutné zajistit také příjem žádostí pro občany, kteří to elektronicky nedokáží. Proto padlo rozhodnutí zajistit tuto agendu na kontaktních místech veřejné správy Czech POINT.

Cíl projektu
1. Umožnit občanům příjem žádosti na kontaktních místech veřejné správy Czech POINT
2. Zajistit ztotožnění žadatele pomocí služeb základních registrů

Jak vypadala
implementace?

S návrhem a realizací agend systému Czech POINT má naše firma zkušenost již řadu let. Při vývoji úzce spolupracujeme s partnerem Software602, který zajišťuje formulářovou část agendy a my zase implementaci do systému Czech POINT a vazbu na ostatní informační systémy veřejné správy.

1. Vše od analýzy, až po nasazení do produkce
Na realizaci nebylo příliš času a termín dodání byl zároveň dán v bdobí léta, tedy v době četných dovolených. Přesto jsme vše, od analýzy, návrhu řešení, přes testování, až po nasazení do produkce, zvládli v požadovaném termínu.

2. Zajištění ztotožnění žadatele
Pro projekt bylo nutné zajistit ztotožnění žadatele, což je dnes standardní proces u většiny agend systému Czech POINT. K tomu používáme služby základních registrů. Zajistili jsme dvě varianty podání žádosti  – primární variantou bylo, kdy klient je přímo žadatelem a druhou, kdy je klient zmocněncem žadatele. Součástí agendy je rovněž využití autorizované konverze dokumentů, aby mohly být k žádosti připojeny dokumenty, kterými klient svoji žádost zdůvodnil. Na rozdíl od jiných dříve realizovaných agend podání žádosti, byla tato výjimečná tím, že musela umožnit klientovi později doplnit již dříve podanou žádost. Vše jsme stihli včas a agenda byla spuštěna 15. srpna 2022.

Bezpečně
nejlepší výsledky

Úspěch u podavatelů
Agenda byla hned od prvního dne občany hojně využívána. Czech POINT přijal za prvních 14 dnů více než 105 000 podání žádostí o mimořádný příspěvek na dítě. Celkem to bylo zhruba 280 000 žádostí. Žádost o příspěvek byla na rozdíl od ostatní stálé nabídky agend systému Czech POINT pouze dočasná, fungovala po dobu možnosti čerpání mimořádného příspěvku. 

Efektivní využití jedinečné vlastnosti Czech POINTU
Nová agenda Mimořádný příspěvek na dítě byla názornou ukázkou jedinečné vlastnosti systému Czech POINT, adaptovat prakticky jakoukoliv životní situaci a nabídnout v nejširší pobočkové síti dostupnost libovolné agendy veřejné správy.

Reference od klienta

"Czech POINT opět prokázal, jak je pro občany užitečný. A nejenom pro občany, Zde obrazně řečeno vytrhl trn z paty MPSV, kdy zajistil možnost podání žádosti na kontaktních místech v rekordně krátkém čase od zadání. Díky Czech POINTu podalo žádost téměř 280 tisíc občanů."

Ondřej Menoušek Ondřej Menoušek odbor eGovernmentu Digitální informační agentura

Play IT safe.
Zkonzultujte s námi
vaši digitalizaci.

Sháníte partnera, který vás posune dál?
Ozvěte se nám!