Webová Poradna pro podnikatele Hospodářské komory ČR

Podnikatelský sektor

Webová Poradna pro podnikatele Hospodářské komory ČR

Pro podnikatele Hospodářské komory jsme v rekordním čase navrhli a implementovali službu webové poradny, která dovedla efektivně zpracovat a odbavit velké množství požadavků.

Naše výzva

Co nejrychleji vytvořit službu webového poradenství pro podnikatele, která dovede efektivně odbavit nadstandardní množství požadavků

Naším úkolem bylo v co nejkratším časovém úseku vytvořit efektivní online službu webového poradenství – bylo totiž třeba rychle reagovat na mimořádnou situaci způsobenou celosvětovou pandemií koronaviru a s tím souvisejícími opatřeními. Zadání jsme obdrželi 15. března 2020 ve večerních hodinách, přičemž služba byla spuštěna 17. března 2020 v dopoledních hodinách – a to včetně nastavení workflow, zřízení řešitelských účtů a instruktáže řešitelů.

Cíl projektu
1. Vytvořit efektivní službu webového poradenství
2. Dodat řešení v co nejrychlejším časovém úseku

Jak vypadala
implementace?

Šlo o projekt, který vznikal za skutečně mimořádných okolností. Na samotnou realizaci nebylo mnoho času a vzhledem k situaci, bylo třeba co nejdříve přijít s funkčním řešením.

1. Od analýzy po nasazení do produkce
I přes mimořádné požadavky na rychlost vypracování řešení, jsme vše zvládli – od analýzy, přes návrh, až po vytvoření webového formuláře se základní grafikou a funkcionalitami, otestováním, nastavením workflow a nasazením do produkce. 

2. Tvorba webového formuláře
Pro klienta jsme potřebovali vytvořit jednoduchý webový formulář pro náběr požadavků (dotazů, zpráv a podnětů) a zajistit, že bude služba přístupná pro podnikatele. Při tvorbě jsme v maximální možné míře využili veřejně dostupná data, díky čemuž mohou podnikatelé zadávat pouze své IČO a konkrétní požadavek. Požadavky z webového formuláře putují přímo do SD aplikace JIRA, kde jsou kategorizovány a řešeny na základě interního workflow. Odpovědi zasíláme do datových schránek, abychom zabránili případnému zneužití služby. Mimo to, bylo třeba v krátkém čase zřídit účty velkému množství řešitelů, kteří do té doby neměli s prací v SD aplikacích zkušenosti. 

3. Zapojení interních právních analytiků
Do projektu jsme zapojeni nejen jako technologický partner, ale naši právní analytici se dlouhodobě osvědčili při třídění a kategorizaci dotazů a návrzích odpovědí v určitých kategoriích. Využili jsme tak jednu z našich konkurenčních výhod, která spočívá v propojení IT s dalšími odvětvími – v tomto případě šlo o právo a analytickou činnost.

Bezpečně
nejlepší výsledky

Vysoká kvalita za krátký čas
Vytvoření a úspěch webové Poradny pro podnikatele Hospodářské komory ČR bylo názornou ukázkou naší mimořádné flexibility a agility. V rekordním čase bylo vytvořeno maximálně efektivní, a přitom nikoli zbytečně komplikované, technické řešení a spuštěna služba, která nabídla pomoc tisícům podnikatelů.  

Úspěch u uživatelů
Projekt byl jednou z nejviditelnější forem pomoci Hospodářské komory ČR během koronavirové pandemie. V prvních týdnech od spuštění bylo zpracováno přes 3000 dotazů. 

Osvědčené řešení, co funguje dodnes
Původně dočasné krizové řešení se natolik osvědčilo, že bylo rozšířeno o více agend a funguje dodnes. Dodané řešení je natolik komfortní, že si na něj zákazník i uživatelé přivykli a stal se z něj stal standard. Jedná se o oceňovaný a respektovaný projekt, který je prospěšný a maximálně efektivní – zákazníkovi totiž umožňuje poskytovat kvalitní služby, efektivně využít kapacity a výhody technologických řešení.

Reference od klienta

"Online podnikatelskou poradnu spustila Hospodářská komora v době, kdy byla Česká republika zasažena první vlnou pandemie koronaviru, která byla díky restriktivním opatřením značnou zatěžkávací zkouškou. Služba se v tomto krizovém období natolik osvědčila, že jsme se ji rozhodli provozovat trvale a rozšířit na další oblasti.

Jsme přesvědčeni, že tento projekt má skutečně smysl. Ostatně služba je dlouhodobě hodnocena jako jedna z nejužitečnějších aktivit, které Hospodářská komora podnikatelům poskytuje. Rád bych poděkoval společnosti NEWPS.CZ s.r.o. za vynikající spolupráci na tomto projektu."

Mgr. Zdeněk Zajíček Mgr. Zdeněk Zajíček prezident Hospodářské komory ČR

Play IT safe.
Zkonzultujte s námi
vaši digitalizaci.

Sháníte partnera, který vás posune dál?
Ozvěte se nám!