Řešení pro datové schránky

Komerční sektor

Řešení pro datové schránky

Pojišťovně D.A.S. jsme pomohli vytvořit datový hub, který se stará o příjem, odesílání i dlouhodobou archivaci datových zpráv odeslaných přes systém datových schránek.

Naše výzva

Vytvořit datový hub, který zajistí příjem, odesílání i archivaci datových zpráv posílaných přes systém datových schránek

Pojišťovna D.A.S. působí na českém trhu už přes 25 let a poskytuje svým klientům právní ochranu v mnoha oblastech. Přístup společnosti je založen na profesionálním právním nonstop poradenství a na úhradě nákladů na řešení případu až do 1 000 000 Kč. Naše společnost zahájila s D.A.S. spolupráci v únoru roku 2022.

Naším úkolem bylo vytvořit pro zákazníka tzv. datový hub, který by zajišťoval příjem, odesílání i dlouhodobou archivaci datových zpráv, zasílaných prostřednictvím ISDS. Protože je ISDS jedním z klíčových systémů, na kterých dlouhodobě pracujeme, mohli jsme v rámci tohoto projektu zhodnotit naše bohaté zkušenosti s implementací systémů, komunikujících s datovými schránkami.

Cíl projektu
1. Vytvořit řešení, které zajistí příjem a odesílání datových zpráv z ISDS
2. Zajistit dlouhodobou archivaci datových zpráv

Jak vypadala
implementace?

Původní projekt byl rozdělen do dvou etap. V první etapě byla provedena analýza požadavků zákazníka a vypracován návrh řešení včetně tzv. drátěného modelu. Ten sloužil jako demo pro zákazníka, aby získal přesnější představu o celkové koncepci a funkcionalitě řešení. Etapa dále obsahovala vývoj řešení a jeho nasazení do zkušebního provozu.

1. Návrh řešení
Základní myšlenkou celkové koncepce řešení, bylo odstínění aplikací zákazníka od aplikačního rozhraní systému ISDS. Komunikace mezi aplikacemi a ISDS je nyní řešena pomocí datového hubu, který je prostředníkem celé komunikace. Datový hub komunikuje s aplikacemi pomocí standardizovaného rozhraní a získává došlé datové zprávy, nebo předává data pro odeslání datových zpráv. Výhodou je, že v případě změn na straně ISDS se pouze upraví Datový hub, zatímco aplikace zákazníka nevyžadují provádění žádných dodatečných úprav.

D.A.S. - schema.png

2. Hlavní funkce řešení

  • Odeslání datové zprávy určenému adresátovi
  • Získání seznamu nových datových zpráv v datové schránce zákazníka
  • Stažení doručené datové zprávy z datové schránky zákazníka
  • Vyhledání ID datové schránky na základě předaných údajů (např. IČO, jméno, příjmení, adresa)
  • Detekce režimu odeslání datové zprávy podle zadaného adresáta (placená poštovní datová zpráva, či bezplatná úřadům)

3. Řešení archivace zpráv
Mezi důležité vlastnosti řešení patřila také dlouhodobá archivace datových zpráv v datové schránce zákazníka. Datový hub, který jsme vytvořili, nyní pravidelně kontroluje platnost archivovaných datových zpráv a s dostatečným předstihem prodlouží platnost datové zprávy. Toto řešení nabízí zajímavou možnost rozšíření do budoucna – a to napojení na základní registry, například pro ztotožnění klientů zákazníka, za účelem získání jejich aktuálních údajů ze základních registrů.

4. Aplikace pro zasílání hromadných datových zpráv
Abychom zajistili funkcionality pro hromadné rozesílání, bylo nutné vytvořit aplikaci, která bude součástí datového hubu, dodaného v první fázi projektu. Aplikaci jsme koncipovali s ohledem na časové možnosti zákazníka, proto je jednoduchá a graficky intuitivní a samozřejmě také plní požadavky zákazníka na funkcionalitu.

5. Možnosti odesílání hromadných datových zpráv
Při odesílání si může zákazník vybrat adresaci buď podle ID datové schránky, nebo podle IČO adresáta. Pro odesílání pomocí ID datové schránky se využívá jednoduché rozhraní pro zadání seznamu datových schránek, odeslaná zpráva je totožná pro všechny adresáty. Pro rozeslání je možné využít i nahrání ze souboru se seznamem schránek. Pro hromadné odeslání pomocí IČO je rozhraní podobné. Nejdříve se uskuteční překlad z IČO na ID datové schránky a následně dojde ke stejnému způsobu odeslání.

D.A.S. - nahled datovky.png

6. Seznam odeslaných podání
Aplikace také umožňuje zobrazit seznam podání, které již byly odeslány a je možné provést výběr a zobrazení detailu libovolné zprávy ze zobrazeného seznamu.

D.A.S. - nahled odeslane  datovky.png

Bezpečně
nejlepší výsledky

Datový hub na míru klientovi i zákazníkům
Pro klienta jsme vytvořili funkční datový hub, který nyní úspěšně zajišťuje příjem a odesílání datových zpráv odeslaných přes ISDS. Zároveň jsme zajistili i dlouhodobou archivaci těchto zpráv. Zákazníci D.A.S tak nyní mohou používat intuitivní a vysoce funkční aplikaci, která jim zároveň ušetří čas. 

Další spolupráce a rozšíření funkcionalit projektu
V roce 2023 byl projekt rozšířen o další funkcionalitu pro zajištění zaslání požadovaných informací na množinu zákazníků společnosti D.A.S. systémem datových schránek. Motivací zákazníka byla hlavně nutnost plnit zákonné požadavky, např. oznámení fúze společností. A právě zejména z ekonomického hlediska se jevilo jako výhodné, aby se oznámení o fúzi rozeslalo právnickým a podnikajícím fyzickým osobám datovou schránkou.

Reference od klienta

"Spolupráce s NEWPS.CZ byla na profesionální úrovni a dodané řešení pro komunikaci s Informačním systémem datových schránek splňuje v plném rozsahu naše očekávání a požadavky."

Martin Mynarz Martin Mynarz Head of IT D.A.S.

Play IT safe.
Zkonzultujte s námi
vaši digitalizaci.

Sháníte partnera, který vás posune dál?
Ozvěte se nám!