Veřejná správa

Jsme ověřený expert na efektivní práci
s informacemi ve státní správě.

Více

Vybudujte z vaší instituce
Chytrý úřad

Naše společnost patří k dodavatelům řešení eGovernmentu. Podíleli jsme se na vybudování systému Czech POINT a ISDS. V období rozjezdu základních registrů jsme pomohli prostřednictvím JIP s autentizací uživatelů AIS k základním registrům.
Díky tomu máme skutečně detailní znalost o tom, jak pomoci i vašemu úřadu. Díky našim ICT službám bude váš úřad fungovat mnohem efektivněji. Vaši pracovníci budou mít méně papírování a více času na občany.

Týdenní úspora státu
za listovní zásilky
díky datovým zprávám
65 mil.

Dejte vašemu úřadu
nové schopnosti

Doba se mění a občané vyžadují mnohem více online služeb. Fronty na úřadech, bez možnosti elektronického vyřízení, jsou vnímány jako odkaz pravěku. Nabízíme vám řešení SmartAdministration, které znamená efektivní veřejnou správu. V dnešní době si ji nelze představit bez podpory ICT. Každý úřad provozuje vlastní aplikace a agendové informační systémy. V současné době probíhá na těchto úřadech tzv. vnitřní integrace úřadu, jejímž cílem je vzájemné propojení těchto aplikací pro sdílení dat. Skutečnou integraci si nelze představit bez implementace správy uživatelských účtů a přístupových rolí.

Připojíme váš úřad
k Czech POINTu

Při realizaci Identity & Access managementu na úřadech státní správy jsme si uvědomili, že vhodným doplňkem řešení by mohla být synchronizace uživatelských účtů mezi IDM úřadu a JIP/KAAS Czech POINTu. Máme vlastní řešení, které vám přinese zjednodušení správy uživatelských účtů při zachování vysoké úrovně bezpečnosti, kterou si vynucuje život, ale i zákon o kybernetické bezpečnosti nebo GDPR.

Reference

Czech POINT

Cílem projektu bylo vytvořit garantovanou službu pro komunikaci občanů a podnikatelských subjektů se státem. Vytvořili jsme univerzální místo, kde je možné snadno získat a úředně ověřit data a dokumenty z veřejných i neveřejných informačních systémů, či je převést do elektronické podoby. Tento projekt funguje bezproblémově již 10 let!

Datové schránky

Pro státem garantovanou elektronickou komunikaci s orgány veřejné moci prostřednictvím datové schránky jsme navrhli unikátní systém, zaručující vysoký stupeň bezpečnosti uživatelů i přenášených dat.

SÚKL

Úspěšně jsme realizovali projekt na vytvoření enterprise architektury SÚKL (včetně oblasti ePreskripce) za použití standardů TOGAF a ArchiMate. Zároveň jsme se podíleli na přípravě žádosti o posouzení Odboru hlavního architekta MV ČR pro systém eRecept s popsáním architektury systému a při využití sdílených služeb eGovernmentu.

Moravskoslezský kraj

Naším úkolem bylo vytvořit prostředek, který by kraji pomohl integrovat se na Jednotný identitní prostor veřejné správy (JIP) a základní registry. Kraj díky tomu mohl začít sdílet své ICT služby a komunikovat se svými příspěvkovými organizacemi.