Veřejná správa

Jsme ověřený expert na na efektivní práci s informacemi ve státní správě.
Bezpečnost dat, osobních údajů, dokumentů a informací je pro nás prioritou.

Více

Vybudujte z vaší instituce
Chytrý úřad

Naše společnost patří k dodavatelům řešení eGovernmentu. Podíleli jsme se na vybudování systému Czech POINT a ISDS. V období rozjezdu základních registrů jsme pomohli prostřednictvím JIP s autentizací uživatelů AIS k základním registrům. Díky tomu máme skutečně detailní znalost o tom, jak pomoci i vašemu úřadu. Díky našim ICT službám bude váš úřad fungovat mnohem efektivněji. Vaši pracovníci budou mít méně papírování a více času na občany. To vše s důrazem na bezpečnost dat a informací.

Dejte vašemu úřadu
nové schopnosti

Digitalizace agend úřadu, sdílení dat mezi úřady a poskytování moderních služeb si nelze představit bez implementace správy uživatelských účtů a přístupových rolí. V této oblasti stavíme na efektivním řešení pro správu a kontrolu přístupu uživatelů – úředníků i občanů, tzv. identity & access management.

Připojíme váš úřad
k Czech POINTu

Při realizaci Identity & Access managementu na úřadech státní správy jsme si uvědomili, že vhodným doplňkem řešení by mohla být synchronizace uživatelských účtů mezi IDM úřadu a JIP/KAAS Czech POINTu. Máme vlastní řešení, které vám přinese zjednodušení správy uživatelských účtů při zachování vysoké úrovně bezpečnosti, kterou si vynucuje život, ale i zákon o kybernetické bezpečnosti nebo GDPR. Efektivní ochrana osobních údajů včetně propracované autentizace jsou s námi samozřejmostí.

Bezpečnost a ochrana dat
i pro státní správu

Naše společnost patří k dodavatelům řešení eGovernmentu. Podíleli jsme se na vybudování systému Czech POINT a Informačního systému datových schránek (ISDS). Vybudovali jsme lokální, jednotný identitní prostor pro Český telekomunikační úřad. Bezpečnost informací je pro nás prioritou jak pro soukromý, tak veřejný sektor.

Reference

Czech POINT

Navrhli jsme řadu agend a služeb. V rámci projektu jsme realizovali unikátní systém správy uživatelů známý pod názvem JIP/KAAS – Jednotný Identitní Prostor/Katalog Autentizačních a Autorizačních Služeb. Díky jednoznačné autentizaci a autorizaci každého uživatele jsme dosáhli nepopiratelné odpovědnosti uživatele. Projekt Czech POINT funguje bezproblémově již 11 let!

Datové schránky

Pro státem garantovanou elektronickou komunikaci s orgány veřejné moci prostřednictvím datové schránky jsme navrhli unikátní systém, zaručující vysoký stupeň bezpečnosti uživatelů i přenášených dat.

SÚKL

Úspěšně jsme realizovali projekt na vytvoření enterprise architektury SÚKL (včetně oblasti ePreskripce) za použití standardů TOGAF a ArchiMate. Zároveň jsme se podíleli na přípravě žádosti o posouzení Odboru hlavního architekta MV ČR pro systém eRecept s popsáním architektury systému a při využití sdílených služeb eGovernmentu.

Moravskoslezský kraj

Naším úkolem bylo vytvořit prostředek, který by kraji pomohl integrovat se na Jednotný identitní prostor veřejné správy (JIP) a základní registry. Kraj díky tomu mohl začít sdílet své ICT služby a komunikovat se svými příspěvkovými organizacemi.

Kontaktujte nás

Jsme specialisté na IT procesy, digitalizaci, ochranu dat a zabezpečené přístupy