Řízení bezpečnosti informací a událostí / zajištění přehledu o IT infrastructure

Nabízíme osvědčený způsob, jak zajistit a řídit bezpečnost informací a integrovat ji do stávajícího systému řízení organizace. Cílem ISMS je aktivně řídit rizika, která pro organizaci vyplývají z využití informačních systémů a technologií a ze závislosti procesů na informacích. Systém je postavený na normách ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002. Naše společnost má certifikaci ISMS a dlouholetou praktickou zkušenost, čímž jsme důvěryhodným dodavatelem bezpečnostních řízení a máme tak konkurenční výhodu oproti dodavatelům, kteří tyto certifikace a praktické zkušenosti nemají.

Monitorování a vyhodnocování probíhajících událostí

Jde o auditní činnost, která monitoruje a vyhodnocuje chování uživatelů v rámci jejich práce s informačními systémy, zjišťuje podezřelé chování a další anomálie. Mějte své uživatele pod kontrolou.

Ochrana před hrozbami a útoky na IS

Je lépe být připraven, než překvapen. V našem portfoliu máme produkty, které umožňují našim zákazníkům efektivně minimalizovat náklady na ochranu informačních systémů před pokročilými hrozbami a útoky na IS. Tyto systému umožňují například logovat události v IT systémech, detekovat podezřelé chování a generují relevantní informace o událostech, kterým je potřeba z pohledu bezpečnosti věnovat zvýšenou pozornost.

Reference

Česká národní banka

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Úspěšně jsme realizovali projekt na vytvoření enterprise architektury SÚKL (včetně oblasti ePreskripce) za použití standardů TOGAF a ArchiMate. Zároveň jsme se podíleli na přípravě žádosti o posouzení Odboru hlavního architekta MV ČR pro systém eRecept s popsáním architektury systému a při využití sdílených služeb eGovernmentu.

Modrá pyramida

Moravskoslezský kraj

Naším úkolem bylo vytvořit prostředek, který by kraji pomohl integrovat se na Jednotný identitní prostor veřejné správy (JIP) a základní registry. Kraj díky tomu mohl začít sdílet své ICT služby a komunikovat se svými příspěvkovými organizacemi.

Czech Point

Czech POINT

Navrhli jsme řadu agend a služeb. V rámci projektu jsme realizovali unikátní systém správy uživatelů známý pod názvem JIP/KAAS – Jednotný Identitní Prostor/Katalog Autentizačních a Autorizačních Služeb. Díky jednoznačné autentizaci a autorizaci každého uživatele jsme dosáhli nepopiratelné odpovědnosti uživatele. Projekt Czech POINT funguje bezproblémově již mnoho let!

Datové schrány

Datové schránky

Pro státem garantovanou elektronickou komunikaci s orgány veřejné moci prostřednictvím datové schránky jsme navrhli unikátní systém, zaručující vysoký stupeň bezpečnosti uživatelů i přenášených dat.

Kontaktujte nás

Jsme specialisté na IT procesy, digitalizaci, ochranu dat a zabezpečené přístupy