Certifikáty a odborné certifikace, členství

Firemní certifikace

ISO 10006:2017

systém managementu kvality v projektech

Ať už dodáváme řešení nebo službu, držíme se standardních postupů projektového řízení. Jeho procesy a metodiku máme nastavené v souladu s ISO 10006 Systém managementu projektového řízení pro analýzy, návrh řešení, implementaci, servis, provozování a podporu IS, konzultace, školení a řízení projektů v ICT. Díky systematické práci, sdílení zkušeností a neustálému zdokonalování jsme schopni cíleně zvyšovat kvalitu dodávaných projektů.

ISO 14001:2015

systém environmentálního managementu

Přestože nejsme výrobní firmou, která by svojí činností výrazně zatěžovala životní prostředí, problematika jeho ochrany je nám velice blízká. Veškeré své aktivity děláme v souladu s ISO 14000. Proaktivní přístup k ochraně životního prostředí je hlavním smyslem našich green IT projektů, které jsou zaměřené mimo jiné i na elektronizaci procesů a dokumentů. Nezapomínáme ani na bezpečné prostředí svých zaměstnanců a pravidelně je proškolujeme v BOZP. Sledujeme aktuální legislativu, kontrolujeme kvalitu pracovního prostředí a plníme všechny požadavky normy ISO 18000.

ISO/IEC 27001:2013

systém managementu bezpečnost informací

Málokdo si uvědomuje, že jsou to informace, a ne technologie, které je potřeba chránit. Sebelepší informační systém, který je prázdný, má menší hodnotu než jednoduchá databáze nabitá informacemi. Proto je naší prioritou chránit integritu, důvěrnost a dostupnost důležitých dat. Řešení, které používáme v naší společnosti, je v souladu s požadavky normy ISO 27000 a zákona číslo 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení evropského parlamentu a rady 2016/679 (GDPR).

ISO/IEC 20000-1:2018

systém managementu služeb

Cílem naší společnosti je poskytovat zákazníkům produkty a služby nejvyšší kvality. Proto neustále rozšiřujeme a zlepšujeme naše produktové portfolio, aktivně pečujeme o vztahy s dodavateli, partnery a v neposlední řadě také o to, jaký vliv má naše práce na životní prostředí. Certifikáty ISO 9001 pro systém managementu kvality a ISO 20000 systém managementu poskytování ICT služeb organizace, které máme od roku 2009 a 2011, svědčí o naší snaze neustále zvyšovat spokojenost klientů a zlepšovat vnitřní procesy. Naším záměrem je, aby zákazník měl prostor pro svoji hlavní činnost a nemusel se vůbec věnovat IT technologiím. Ty mají být pouze prostředkem k dosahování cílů, ne noční můrou. Svou pozornost jsme zaměřili také na problematiku trestní odpovědnosti společnosti. I přes komplexně zpracovanou a zavedenou metodiku řízení procesů firmy a Etického kodexu nás Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob přiměl zamyslet se nad dodatečnými možnostmi ochrany společnosti, zaměstnanců i zákazníků.

ISO 45001:2018

systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

BS 10012:09

Data Protection – Personal Information Management System

ISO 9001:2015

systém managementu kvality

Osvědčení NBÚ do stupně utajení Důvěrné

Micro Focus Premier Partner

Člen Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR

AOBP

Člen ICT Unie

Micro Focus Premier Partner

Vybrané certifikace zaměstnanců

Oracle Certified Associate, Java SE 8 Programmer 2019

SUSE Certified Administrator in Enterprise Linux 15 2019

Oracle Database 12c: Performance Management and Tuning Ed 1 2015

Splunk Core Certified User 2021

Microfocus - partner technical specialization - GroupWise2014 Specialization 2018

Microfocus - Identity Manager 4.5 Specialization 2017

SUSE Sales Specialist in Systems Management 2018

Learn Spring & Spring Boot - 10x Productive Java Development online course (Udemy) 2018

NetIQ Sentinel 7 Specialization 2015

Certified NetIQ Identity Manager Administrator 2013

Pivotal certified - Spring Web Application Developer (based on Spring 4.0 and 4.1) 2015

Spring Master Class - Beginner to Expert 2017

Pivotal certified Spring professional 2014

Microsoft Certified Professional 2015

Microsoft Specialist: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 2016

LPIC-1 Certification 2014

CompTIA Linux+ 2014

CCNA Exploration: Network fundamentals 2011

Certified Technical Engineer - Unified Endpoint Management 2017

Certified Technical Engineer - Unified Endpoint Management 2017

Ethereum Developer: Build a Decentralised Blockchain App 2017

Play IT safe.
Zkonzultujte s námi
vaši digitalizaci.

Sháníte partnera, který vás posune dál?
Ozvěte se nám!