Projektové řízení

Více

Ať už dodáváme řešení nebo službu, držíme se standardních postupů projektového řízení. Jeho procesy a metodiku máme nastavené v souladu s ISO 10006 Systém managementu projektového řízení pro analýzy, návrh řešení, implementaci, servis, provozování a podporu IS, konzultace, školení a řízení projektů v ICT. Díky systematické práci, sdílení zkušeností a neustálému zdokonalování jsme schopni cíleně zvyšovat kvalitu dodávaných projektů.