Podnikatelé a firmy

Jsme ověřený expert na ochranu firemních dat,
kontrolu přístupu k nim a efektivitu procesů.

Více

Vaše data jsou tím nejcennějším,
co firma má. Braňte je

Každá dobře fungující firma stojí na dobrém nápadu. A zdaleka nejen na něm. Je to i proces, který jste vyvinuli, aby byl váš nápad přetaven na produkt. A pak jsou tu vaše kontakty. Na zákazníky i na dodavatele, bez kterých by se nic nepohnulo. To všechno jsou data v počítačích a na serverech, které obsluhují programy a lidé. Programy i lidé jsou bohužel omylní. A proto jsme tu my. Jsme přední specialisté na firemní správu identit uživatelů a kontrolu jejich přístupů. Jsme přední inovátoři v oblasti IT procesů s dlouholetou zkušeností. Jsme připraveni udělat vše pro to, aby vaše data pracovala jen pro váš úspěch, a ne pro někoho cizího.

14,5 mil.
datových zpráv si už díky našemu řešení mezi sebou poslali firmy a podnikatelé

Mějte svá data bezpečně
pod kontrolou

Bezpečný přístup k vašim datům je základním předpokladem, jak chránit know-how firmy.
Je třeba si uvědomit, že např. výkresová dokumentace dlouho a nákladně připravovaného nového výrobku může být v průběhu okamžiku u někoho jiného, třeba v nějaké továrně v Asii. A veškeré snažení je v tu chvíli ztraceno. Předejděte tomuto scénáři a kontrolujte přístup ke svým datům, kontrolujte přístup svých uživatelů k vnitřním IT systémům a aplikacím, mějte přehled o každém uživateli, který pracuje s vašimi daty.

O tolik se v příštích dvou letech zvýší počet firem, které budou využívat služby centrálního řízení přístupů a správy identit
80 %

Kontrolujte přístupy
subdodavatelů k citlivým datům

Prakticky každá firma se setkává s problémem, jak zajistit bezpečný přístup uživatelů třetích stran do svých aplikací. Většinou se jedná o uživatele subdodavatelů. I zde platí zásada jednoznačné autentizace a nepopiratelné odpovědnosti za provedený úkon každého uživatele. Do interní aplikace se tak může dostat pouze uživatel s příslušnými oprávněními. V rámci našich projektů jsme řešili správu uživatelů, kde do aplikací přistupují uživatelé z tisíců různých subjektů. Poradili jsme si přitom i s autoritativním zdrojem dat pro každý takový subjekt. Naše know-how se vám může hodit zejména při správě uživatelů třetích stran.

Reference

Czech POINT

Cílem projektu bylo vytvořit garantovanou službu pro komunikaci občanů a podnikatelských subjektů se státem. Vytvořili jsme univerzální místo, kde je možné snadno získat a úředně ověřit data a dokumenty z veřejných i neveřejných informačních systémů, či je převést do elektronické podoby. Tento projekt funguje bezproblémově již 10 let!

Datové schránky

Pro státem garantovanou elektronickou komunikaci s orgány veřejné moci prostřednictvím datové schránky jsme navrhli unikátní systém, zaručující vysoký stupeň bezpečnosti uživatelů i přenášených dat.

SÚKL

Úspěšně jsme realizovali projekt na vytvoření enterprise architektury SÚKL (včetně oblasti ePreskripce) za použití standardů TOGAF a ArchiMate. Zároveň jsme se podíleli na přípravě žádosti o posouzení Odboru hlavního architekta MV ČR pro systém eRecept s popsáním architektury systému a při využití sdílených služeb eGovernmentu.

Moravskoslezský kraj

Naším úkolem bylo vytvořit prostředek, který by kraji pomohl integrovat se na Jednotný identitní prostor veřejné správy (JIP) a základní registry. Kraj díky tomu mohl začít sdílet své ICT služby a komunikovat se svými příspěvkovými organizacemi.