Podnikatelé a firmy

Jsme ověřený expert na ochranu dat firem,
kontrolu přístupů a bezpečnost dokumentů.

Více

Vaše data jsou tím nejcennějším,
co firma má. Braňte je.

Každá dobře fungující firma stojí na dobrém nápadu. A zdaleka nejen na něm. Je to i proces, který jste vyvinuli, aby byl váš nápad přetaven na produkt. A pak jsou tu vaše kontakty. Na zákazníky i na dodavatele, bez kterých by se nic nepohnulo. To všechno jsou data v počítačích a na serverech, které obsluhují programy a lidé. Programy i lidé jsou bohužel omylní. A proto jsme tu my. Jsme přední specialisté na firemní správu identit uživatelů a kontrolu jejich přístupů v podobě Identity & Access managementu. Jsme přední inovátoři v oblasti IT procesů s dlouholetou zkušeností. Jsme připraveni udělat vše pro to, aby vaše data pracovala jen pro váš úspěch, a ne pro někoho cizího.

725 mil.
datových zpráv si už díky našemu řešení mezi sebou poslali firmy, podnikatelé a úřady

Mějte svá data bezpečně
pod kontrolou

Bezpečný přístup k vašim datům je základním předpokladem, jak chránit know-how firmy. Je třeba si uvědomit, že např. výkresová dokumentace dlouho a nákladně připravovaného nového výrobku může být v průběhu okamžiku například u konkurence. Veškerá snaha o bezpečnost informací je v tu chvíli ztracena. Předejděte tomuto scénáři a kontrolujte přístup ke svým datům, kontrolujte přístup svých uživatelů k vnitřním IT systémům a aplikacím, mějte přehled o každém uživateli, který pracuje s vašimi daty. Prvním krokem je bezpečnostní audit firmy, který odhalí každé slabé místo.

bylo navýšení poptávky v loňském roce, po zvýšeném zabezpečení firemních a podnikových informačních systémů
80 %

Kontrolujte přístupy
subdodavatelů k citlivým datům

Prakticky každá firma se setkává s problémem, jak zajistit bezpečný přístup uživatelů třetích stran do svých aplikací. Většinou se jedná o uživatele subdodavatelů. Je třeba efektivní identity & access management systém, v rámci kterého platí zásada jednoznačné autentizace a nepopiratelné odpovědnosti za provedený úkon každého uživatele. Do interní aplikace se tak může dostat pouze uživatel s příslušnými oprávněními. V rámci našich projektů a bezpečnostních auditů jsme řešili správu uživatelů, kde do aplikací přistupují uživatelé z tisíců různých subjektů. Poradili jsme si přitom i s autoritativním zdrojem dat pro každý takový subjekt. Naše know-how se vám může hodit zejména při správě uživatelů třetích stran.

Reference

Česká národní banka

Česká národní banka

Úspěšně jsme realizovali projekt na vytvoření enterprise architektury SÚKL (včetně oblasti ePreskripce) za použití standardů TOGAF a ArchiMate. Zároveň jsme se podíleli na přípravě žádosti o posouzení Odboru hlavního architekta MV ČR pro systém eRecept s popsáním architektury systému a při využití sdílených služeb eGovernmentu.

Modrá pyramida

Modrá pyramida

Naším úkolem bylo vytvořit prostředek, který by kraji pomohl integrovat se na Jednotný identitní prostor veřejné správy (JIP) a základní registry. Kraj díky tomu mohl začít sdílet své ICT služby a komunikovat se svými příspěvkovými organizacemi.

Czech Point

Czech POINT

Navrhli jsme řadu agend a služeb. V rámci projektu jsme realizovali unikátní systém správy uživatelů známý pod názvem JIP/KAAS – Jednotný Identitní Prostor/Katalog Autentizačních a Autorizačních Služeb. Díky jednoznačné autentizaci a autorizaci každého uživatele jsme dosáhli nepopiratelné odpovědnosti uživatele. Projekt Czech POINT funguje bezproblémově již mnoho let!

Datové schrány

Datové schránky

Pro státem garantovanou elektronickou komunikaci s orgány veřejné moci prostřednictvím datové schránky jsme navrhli unikátní systém, zaručující vysoký stupeň bezpečnosti uživatelů i přenášených dat.

Kontaktujte nás

Jsme specialisté na IT procesy, digitalizaci, ochranu dat a zabezpečené přístupy