Salvádor se zajímá o naše projekty Czech POINT a datovky

Jednou ze zastávek delegace ze Salvadorské republiky v uplynulých dnech byla i Hospodářská komora České republiky. Účastníci přijali pozvání prezidenta komory za účelem výměny zkušeností o platebních systémech a elektronizaci procesů veřejné správy. Jednání se zúčastnili zástupci HK ČR, přizváni byli rovněž zástupci společnosti NEWPS.CZ, Aleš Kučera a Martin Řehořek z titulu provozovatele systému Czech POINT a subdodavatele ISDS.

Zpět

Delegaci vedla náměstkyně ministra zahraničí a zmocněnkyně vlády pro digitalizaci Adriana Mira de Pereira, dále se účastnila velvyslankyně Salvadorské republiky v Německu, zodpovědná i za Českou republiku, generální ředitel pro hospodářskou podporu a honorární konzul republiky Salvador v České republice.

Delegáti se zajímali o fungování centrálních informačních systémů, zejména o systém kontaktních míst veřejné správy Czech POINT a Informační systém datových schránek. Oba systémy jim byly předvedeny v reálu na praktických příkladech. Například autorizovaná konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby a naopak na kontaktním místě veřejné správy, práce s Úschovnou dokumentů včetně ověření pravosti autorizovaného dokumentu. Dále zasílání datových zpráv mezi subjekty, princip zasílání datových zpráv, procesy dodání a doručení. Rovněž byli informováni o využití základních registrů a dalších sdílených službách českého eGovernmentu.

Salvadorská republika se pustila do elektronizace služeb veřejné správy, poté co jako první krok realizovala použití Bitcoin jako jedné z měn státu, a to dokonce jako první stát vůbec.

Setkání bylo hodnoceno všemi účastníky jako velmi hodnotné a přineslo mnoho podnětů pro obě strany.

Další novinky