Nový rok přinesl datovým schránkám více uživatelů I nový systém

Přelom roku znamenal pro systém datových schránek zásadní změnu – a to nejen tu z pohledu počtu uživatelů, kteří nově mají datové schránky využívat. Kompletně se totiž nahradil i samotný systém v pozadí. Ten starý se vypnul 30. prosince 2022 a nový se spustil 2. ledna 2023 ve večerních hodinách. Výměna systému tak proběhla rychleji, než bylo plánováno.

Zpět

Tým dodavatele technického řešení měl tři dny na migraci všech dat systému. Byla tím ukončena roční práce na vývoji a implementaci. Uživatelé se tak od začátku roku přihlašují do nového systému, který běží na novém hardware a který je upraven dle aktuální legislativy.

Jenom několik zasvěcených přitom vědělo, o jak rozsáhlý projekt se jednalo. Proces vývoje a implementace byl přitom opravdu náročný. V závěru roku, kdy tým potřeboval čas zejména pro testování všech funkcionalit, nebylo téměř do poslední chvíle jasné, zda budou zřizovány datové schránky všem fyzickým osobám nebo ne, případně zda nedojde na poslední chvíli ke změně u podnikajících fyzických osob, či dokonce u právnických osob typu spolky nebo nadace. Nebyl prostor na omyl nebo chybu. Nově instalovaný systém musel uchovat všechny původní funkcionality, a přitom splnit i nové požadavky včetně legislativních a bezpečnostních.

I přes určitou skupinu odpůrců má systém datových schránek u svých uživatelů dobré jméno. Patří mezi základní pilíře českého eGovernmentu. Nechtěli jsme se tak zařadit se mezi systémy, jejichž start provází problémy. Nakonec se nám povedlo vše spustit dokonce o něco dříve, než dovolovala smlouva. A uživatelé zpravidla ani nepoznali, že se hlásí ke zcela nové instanci systému. I proto je tým specialistů NEWPS.CZ hrdý, že se na přípravě i migraci nového systému opět podílel.

Zároveň je třeba přiznat, že první týden provozu nebyl snadný. Nedlouho po spuštění byl monitoringem zaznamenán kybernetický útok. Ten byl poměrně masivní a jeho cílem bylo zablokování přihlašovací stránky klientského portálu. Útoky se opakovaly po několik dnů. Důležité je, že technický tým si s útoky poradil. Postupoval podle předem schválených plánů pro podobné situace. V době útoků byly odezvy systému sice pomalejší, přesto ale byl systém po celou dobu v provozu.

Moc dobře víme, že k podobným útokům může dojít prakticky kdykoliv a kdekoliv, nejenom u datovek. Technický tým systému datových schránek je ale připraven udělat vše pro ochranu dat uživatelů a udržení systému v chodu. Uživatelé se tak nemusí obávat o ztrátu svých dat či jejich kompromitaci.

Další novinky