Kulatý stůl k naplňování zákona o právu na digitální službu

Na půdě Hospodářské komory proběhl 1. kulatý stůl k naplňování zákona o právu na digitální službu pod záštitou Hospodářské komory a ICT unie. Diskutovali prezident HKČR Zdeněk Zajíček, ředitel DIA Martin Mesršmíd, vrchní ředitel sekce ICT a projektového řízení na Ministerstvu financí Radoslav Bulíř a vrchní ředitel sekce IT na MPSV Karel Trpkoš.

Zpět

Tématem bylo například Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů (JMHZ). To by mělo nahradit asi třicet formulářů, které v současnosti zaměstnavatel musí posílat různým úřadům, jedním hlášením měsíčně zasílaným na MPSV. Ministerstvo pak následně data rozřadí a pošle na příslušné úřady. Pilotní provoz JMHZ by mohl nastat už ve 2. pololetí 2024.

 

Radoslav Bulíř zmínil, že probíhá inventarizace všech služeb MF a že příprava resortu spočívá v digitalizaci a úpravách největších agend, například přes portál MOJE daně. Martin Mesršmíd poté představil současný stav Registru zastoupení REZA. Spuštění očekává v polovině roku. V 1. fázi budou zaevidována všechna zákonná zastoupení a poté má skrz Portál občana dojít také k evidenci smluvních zmocnění pro digitální úkony. Účastníci poté došli ke shodě, že tlak na stát v oblasti naplňování zákona o právu na digitální službu musí vytvořit sami uživatelé, a to formou žalob. Dále se objevilo například téma stavebního řízení či kompenzací během pandemie covidu.

 

Celkově vzato přinesl 1. kulatý stůl spoustu zajímavých informací o probíhající digitalizaci související s blížící se účinností tzv. digitální ústavy. Do diskuze se ostatně velmi často zapojoval i „náš“ předseda představenstva NEWPS HOLDING SE Aleš Kučera. Na to, jak výše zmíněné projekty dopadnou, si však budeme muset počkat.

 

 #KulatýStůl #právo #digitalizace #eGov #eGovernment #digitálníústava

Další novinky