1 miliarda datových zpráv: NEWPS.CZ od začátku na straně subdodavatelů

Praha 10. května 2022 – Informačním systémem datových schránek prošla už miliarda datových zpráv. "Společnost NEWPS.CZ je na straně subdodavatelů od úplného počátku a jsme na to náležitě pyšní", říká Martin Řehořek, jednatel společnosti.

Zpět

Miliarda datových zpráv

Kdyby někdo tehdy v roce 2009 řekl, že systém spolehlivě doručí miliardu datových zpráv, byl by tak trochu za blázna. V té době si totiž málokdo dovedl představit, zda a jak bude systém datových schránek využívaný. Byl to po Czech POINTu druhý eGovernment projekt, který se stal pilířem českého eGovernmentum, základním kamenem digitalizace procesů a služeb jak pro státní správu, tak pro podnikatelský sektor a občany.

Zpočátku používaly Informační systém datových schránek pouze úřady, kterým to kladl za povinnost zákon. Přesto hybateli digitalizace v dnešním slova smyslu se stali exekutoři. Ti jako první pochopili výhody ISDS, když pomocí ISDS a služby autorizované konverze „zastavili papír na vstupu“ do svých úřadů.

V masivním používání datovek občany zpočátku zabránilo Ministerstvo financí, resp. Finanční správa, když držitelé datové schránky, kteří podali daňové přiznání na růžovém formuláři, museli platit pokutu za nepoužití datové schránky. Jasný důkaz chybějící koordinace mezi resorty. 

Přesto si datové schránky našly k občanům cestu. Pomalu, postupně, zejména díky osobním doporučením od známých, kteří si požádali o zřízení datové schránky a postupně objevovali, co vše jim umožní, kolik času ušetří a rovněž kolik peněz. Všechny datové zprávy vůči státní správě jsou pro občany zdarma a poštovní datové zprávy stojí pár korun. Přitom má občan v ruce vždy dodejku i doručenku jako u doporučeného dpisu.

V současné době má svoji datovou schránku více než 430 tisíc občanů a dalších více než 270 tisíc živnostníků. Většina z nich přistupuje ke své datovce mobilním klíčem. Statistiky posledních měsíců ukazují, že zájem o zřízení datové schránky roste.

Komunikace prostřednictvím Informačního systému datových schránek se prostě stala standardem.

"Jsem hrdý na to, že naše společnost NEWPS.CZ se po celou dobu provozu Informačního systému datových schránek podílí na technickém provozu jako jeden ze subdodavatelů, a že tím přispívá ke skutečnému rozvoji eGovernmentu v ČR" říká Martin Řehořek, jednatel společnosti NEWPS.CZ.

"Děkuji všem svým spolupracovníkům a děkuji také našim obchodním partnerům - společnosti O2 Czech Republic, společnosti DATASYS a Software602. Rád bych také, u příležitosti tohoto velkého mezníku, poděkoval Ministerstvu vnitra ČR a České poště s.p. za to, že takové projekty eGovernmentu v ČR máme a celosvětově tak držíme v oblasti garantované elektronické komunikace (nejen) se státem přední příčku, dodává Martin Řehořek.

Další novinky