Management kvality

Více

Cílem naší společnosti je poskytovat zákazníkům produkty a služby nejvyšší kvality. Proto neustále rozšiřujeme a zlepšujeme naše produktové portfolio, aktivně pečujeme o vztahy s dodavateli, partnery a v neposlední řadě také o to, jaký vliv má naše práce na životní prostředí.
Certifikáty ISO 9001 pro systém managementu kvality a ISO 20000 systém managementu poskytování ICT služeb organizace, které máme od roku 2009 a 2011, svědčí o naší snaze neustále zvyšovat spokojenost klientů a zlepšovat vnitřní procesy. Naším záměrem je, aby zákazník měl prostor pro svoji hlavní činnost a nemusel se vůbec věnovat IT technologiím. Ty mají být pouze prostředkem k dosahování cílů, ne noční můrou.
Svou pozornost jsme zaměřili také na problematiku trestní odpovědnosti společnosti. I přes komplexně zpracovanou a zavedenou metodiku řízení procesů firmy a Etického kodexu nás Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob přiměl zamyslet se nad dodatečnými možnostmi ochrany společnosti, zaměstnanců i zákazníků.