Buďte GDPR READY

Jsme připraveni ochránit vaši firmu či úřad
před důsledky GDPR.

Více

Buďte GDPR READY s expertem
na zabezpečení dat

Evropské nařízení GDPR ukládá každé firmě či instituci povinnost dbát na ochranu osobních údajů. Kdysi bývala nejhorším důsledkem úniku takových dat ztráta důvěry vašich klientů a zákazníků. Teď však přituhuje. Špatně zabezpečená data budou trestána likvidačními pokutami. Je čas ochránit svou firmu s experty na zabezpečení dat.

Máme mnohaleté zkušenosti se zpracováním osobních údajů

Stojí za námi bezchybně fungující IT projekty. Nyní rozšiřujeme nabídku služeb o program GDPR READY, kterým chceme pomoci našim zákazníkům narovnat jejich procesy tak, aby byly v souladu nejenom s požadavky nařízení GDPR, ale současně i eIDAS a Zákonem o kybernetické bezpečnosti.

Jak probíhá implementace programu GDPR READY

Vaší firmě či instituci se bude podrobně věnovat náš tým zkušených profesionálů. Společně vaši firmu hladce provedou implementací programu GDPR READY.

Vše začíná analýzou GAP

Úkolem rozdílové analýzy GAP je porovnání aktuálního stavu vašich IT systémů se stavem splňujícím požadavky GDPR. Výsledkem je závěrečná zpráva, která odhalí veškeré nesoulady. Její součástí je doporučení všech potřebných řešení, způsobu jejich implementace a určení priorit. Doba trvání projektu závisí na velikosti analyzované společnosti, případně počtu společností a na poskytnuté součinnosti klienta. Průměrná délka trvání projektu jsou 3 týdny.

Implementace řešení GDPR READY

  • Náš tým provede implementaci řešení a následně ji podrobí náročnému testování. Následně vám pomůžeme aktualizovat interní předpisy případně připravit nové, které vám dosud chybí. Jedním z nových dokumentů bude Katalog zpracovávaných osobních údajů.
  • Provedeme primární proškolení zaměstnanců se zaměřením nejenom na ochranu osobních údajů, ale také na oblast elektronické identity a kybernetické bezpečnosti.
  • Nabídneme vám automatizaci některých procesů. Pokud klient nedisponuje řešením pro jednoznačné ztotožnění uživatele, nabízíme na základě dlouholetých zkušeností v této oblasti implementaci systému pro správu uživatelů a kontrolu přístupu k IT systémům tak, aby byl každý uživatel jednoznačně ztotožněn a tím současně zajištěna tzv. nepopiratelná odpovědnost za každý úkon provedený v IT systémech.

Převzetí řešení GDPR READY

V rámci dalšího workshopu projdeme s vaším IT týmem jednotlivé body harmonogramu implementace řešení GDPR READY. Ujistíme se, že jsou všechny realizovány tak, jak bylo dohodnuto v návrhu řešení.

Zůstáváme vám po ruce

Předáním řešení naše práce nekončí. Našim klientům poskytujeme podporu a spolupráci i pro další období. Jsme připraveni průběžně monitorovat procesy a systémy klienta, zda jsou neustále v souladu s požadavky nařízení GDPR, eIDAS a ZoKB. Nenecháme „zestárnout“ implementované řešení bez jeho dalšího rozvoje, ale pomůžeme vám ho průběžně udržovat a být tak neustále v souladu s legislativou a nejnovějšími bezpečnostními standardy.

Kontaktujte nás

Jsme specialisté na IT procesy, digitalizaci, ochranu dat a zabezpečené přístupy