Ochrana životního prostředí
a zdraví zaměstnanců

Více

Přestože nejsme výrobní firmou, která by svojí činností výrazně zatěžovala životní prostředí, problematika jeho ochrany je nám velice blízká. Veškeré své aktivity děláme v souladu s ISO 14000. Proaktivní přístup k ochraně životního prostředí je hlavním smyslem našich green IT projektů, které jsou zaměřené mimo jiné i na elektronizaci procesů a dokumentů.
Nezapomínáme ani na bezpečné prostředí svých zaměstnanců a pravidelně je proškolujeme v BOZP. Sledujeme aktuální legislativu, kontrolujeme kvalitu pracovního prostředí a plníme všechny požadavky normy ISO 18000.