Děláme svět IT jednodušší.

Chcete vědět jak?

SPRÁVA UŽIVATELŮ

Mějte své uživatele pod kontrolou. Identity Management navázaný na HR zajistí požadovanou míru bezpečnosti a uživatelům pouze jedno přihlašovací jméno a heslo pro přístup k aplikacím.

Nenechte zodpovědnost za uživatele na Vašem administrátorovi. Netrapte své uživatele dalšími hesly.

KONTROLA PŘÍSTUPŮ

Hlídejte svoje aplikace na vstupu. Mějte pod kontrolou, kdo a kdy přistupuje k vašim datům. Správně implementovaný Access Management Vám v tom pomůže.

Uživatel bez oprávnění nemá co ve vašem kyberprostoru dělat. Kontrolujte přístup uživatelů.


SPRÁVA DAT

Víte, kdo pracuje s vašimi dokumenty od okamžiku vzniku dokumentu až po jeho skartaci? Kdo dokument otevřel, vytiskl, kopíroval nebo editoval?

Elektronických dokumentů s právním účinkem přibývá. I pro ně musí platit pravidla bezpečného zacházení, stejně jako s listinnými originály.Novinky

23.09.2016 K čemu jsou otevřená data

Mikulov 5. - 7. 9., Aleš Kučera - Problematiku tzv. "otevřených dat" prezentoval ve svém vystoupení náš zástupce na výroční eGovernmentové konferenci v Mikulově, kde se sešlo před tisíc hostů z řad veřejné správy, samosprávy i IT oboru. 

20.09.2016 Efektivní poskytování IT

Computerworld 10/2016 - Luděk Fojtík: Také sledujete, jak se nám v poslední době propojuje svět veřejné správy a svět komerční? Na poli personální k tomu již dochází, a to celkem pravidelně řadu let. 

12.09.2016 Elektronické zdravotnictví tentokrát bude úspěšné

A.Kučera, Computerworld 9/2016: Mnohokrát se v České republice mluvilo o elektronickém zdravotnictví. Dnes je několik dobrých důvodů věřit, že tento pokus o implementaci nových procesů v poskytování zdravotní péče s podporou informačních technologií dopadne dobře.

24.08.2016 Lze se zbavit správy uživatelských účtů?

Securityworld 3/2016, M. Šlancar - Snad neexistuje informační systém, který by se obešel bez uživatelských účtů. Uživatelé se musí do systému autentizovat svými přihlašovacími údaji, aby bylo zajištěno, že se systémem pracují jen opravdu povolané osoby.

10.08.2016 Banka jako Kontaktní místo veřejné správy

Praha, NEWPS.CZ: Naše společnost nabízí komplexní službu, která z bankovní instituce udělá plonohodnotné Kontaktní místo veřejné správy Czech POINT a podstatně tak může rozšířit nabídku služeb banky.